Kameraövervakning

Efter en våg av stölder och skadegörelse i vår fastighet utrycktes en känsla av otrygghet bland drabbade medlemmar. Bedömningen av extern säkerhetsexpert var att kameraövervakning av fastigheten behövs för att förebygga vidare oönskade händelser.

Bilderna lagras för användning i efterhand. Lagring sker i ett låst utrymme och tillgång till bildmaterial är lösenordskyddat.

Bildmaterial granskas endast vid anmäld skada, händelse eller inbrott, och kommer endast att utföras av 1-2 bemyndigade personer inom föreningens styrelse. Då endast för att sammanställa material för en rättslig prövning. Ingen åtgärd för igenkänning av person sker vid bildernas insamlande utan endast i det fall bildmaterial kan bli föremål för rättslig prövning och då endast i samband med anmäld händelse.