Informationsbrev

Brev från Styrelsen Brf Gennakern

Mars 2021

Kära medlemmar,


För många av oss är vardagen fortsatt mer begränsad än vanligt, trots det rullar veckorna på i stadig takt mot vad vi hoppas blir ljusare tider (i dubbel bemärkelse).


Även arbetet i styrelsen rullar på i stadig takt.


En av de större punkterna under årets första kvartal har varit utökningen av laddplatser för elbilar. Föreningen har sökt och fått beviljat bidrag för en utbyggnad om ytterligare ett 20-tal laddplatser. I nuläget samlas det in offerter för att jämföra ett antal leverantörer, varefter det finns en viss fördröjning innan leverans och installation. I nuläget räknar vi med att de nya platserna kommer vara på plats under hösten (September - Oktober).


En annan garage relaterad punkt är att en del medlemmar hört av sig kring att man upplever svårigheter med att öppna garageporten med fjärrkontroll. Enligt leverantören beror detta på störningar och de tipsar om att hålla inne knappen. Då sänder fjärrkontrollen signalen om-och-om igen och porten får fler möjligheter att plocka upp signalen på andra eller tredje försöket ifall den skulle missa det första. Det kan även vara en god idé att testa att byta batterierna i fjärrkontrollen ifall man inte gjort detta sedan inflytt.


Ett annat signalrelaterat problem som har kommit upp vid ett par tillfällen gäller WIFI i de individuella lägenheterna. Vi vill påminna om att support av upplevda problem kring internetuppkopplingen måste begäras separat av varje enskild abonnemangsinnehavare (alltså av varje lägenhet separat). Det vi vet är att fastigheten har tjocka betongväggar och att det, tillsammans med det faktum att routern är placerad i en plåtlåda, stör täckningen. En del medlemmar har löst problemet med en så kallad WIFI-repeater eller ett mesh-nätverk. Nedan finns länkar från Kjell och Company som beskriver dessa lösningar. Notera dock att detta är åtgärder som varje lägenhet får utreda och avhjälpa på egen hand.


Hur funkar det? - Bättre täckning med repeater

Hur funkar det? - Mesh-system ger wifi-täckning överallt


Något annat som rullar på är föreningens relation till Skanska och vi hoppas att det inte undgått någon att det nya datumet för 2-årsbesiktning är under vecka 21 (24-28/5).


Utöver 2-årsbesiktningen finns det även en lista med brister som följs upp löpande. Som ett led i arbetet har Assa Abloy åtagit sig byte av delar med flagnande ytskikt i garageporten, något som skett nu under veckan (Onsdagen den 17:e Mars). Vi hoppas även att den lådcykelpool som utlovades vid försäljningen skall kunna komma igång inom kort, mer information kring detta kommer i ett separat utskick vid uppstarten.


Det kommer även in en del klagomål kring ordningen i vår förening. Till det som varit på tal den senaste tiden hör:

 • Miljörummen är fortsatt en öm punkt. Detta har vi skrivit om i separata utskick. Här gäller det att alla måste ta sitt ansvar för att hålla ordning. Extra illa är det när någon enstaka medlem ställer ner saker som måste forslas bort separat, då det medför extra kostnader.

 • Ett annat återkommande problem är att hundar rastas i våra rabatter längs Vaktgatan. Det finns numera skyltar för att upplysa om att detta inte är tillåtet. Vi vill även be alla medlemmar att, först och främst, ta sitt eget ansvar i denna fråga. Men även att be hundägare som inte följer uppmaningen att ta ett par steg över gatan till Limhamnsfältet och den stora hundrastgård som ligger precis intill.

 • Vi vill även påminna om att man inte får lov att förvara något i trapphusen utanför lägenheten. Trapphusen är gemensamma för alla medlemmar och skall inte användas av någon enskild för att förvara skor, pulkor, avfall eller annat. Detta bl.a. av brandskyddsskäl.


Som vi nämnt tidigare så skall låsen till varje lägenhet smörjas med en speciell låsolja. Denna låsolja har köpts in av föreningen och vi kommer under vecka 12 gå runt och spraya lite i varje lås. I samband med detta kommer vi sätta en lapp vid entrén till trappuppgången för att meddela att detta har skett. När ni ser lappen så ta gärna tillfället i akt att vrida runt ett par extra gånger, men se dock upp då det kan följa med lite olja ut när ni tar ut nyckeln igen.


I skrivande stund pågår förberedelserna inför årets föreningsstämma. I och med de nuvarande gällande restriktionerna kommer detta årets stämma att hållas helt digitalt. All information kring detta kommer att gå ut i samband med kallelsen.


Vi hoppas innerligt att alla hittar sina sätt att göra det bästa av de rådande omständigheterna och att varje dag som går tar oss mot ljusare tider; med härliga vårdagar och ett gradvis mer normalt sätt att leva. Vi får hålla ut och ta oss dit ett steg i taget.


Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf GennakernBrev från Styrelsen Brf Gennakern

Dec 2020


Kära medlemmar,


Detta mycket märkliga år börjar närma sig sitt slut. Även om julen i år bjuder på mindre stök och trånga julbord än vanligt får vi hålla ut och hitta andra vägar. Kanske hämta hem en jultallrik från en trevlig krögare.


För styrelsen har året präglats av onlinemöten med alla små tekniska bekymmer det kan medföra. Men på det stora hela har arbetet med föreningen ångat på med god fart även om de rådande förhållandena har förhindrat vissa delar.


Som vi nämnt i tidigare brev så har ett fokusområde sedan årsstämman varit garaget där det tillkommit både platser för MC, lådcyklar och samtidigt monterats upp fler cykelställ. Vart fordon har sin plats och man skall hålla sig till dessa platser. Det är självklart inte okej att till exempel parkera sin cykel framför en dörröppnare eller vid reparationsstället. Inom kort kommer även debitering för de nya MC platserna att sätta igång till en kostnad om 350kr/månad.


Vi vill även tacka alla som medverkade i undersökningen kring laddplatser i garaget. Det finns helt klart ett ökande intresse vilket resulterat i att vi i nästa års budget tar höjd för att både förbättra befintliga laddplatser och samtidigt bygga ut med fler.


I övrigt har årets budgetarbete inte bjudit på några större överraskningar. Låga räntor fortsätter att gynna vår unga förening, något vi skall vara glada för under dessa första år. I arbetet med den ekonomiska förvaltningen av en förening jobbar man dock med långa tidshorisonter och vi kan inte komma ifrån att vi fortfarande är en ung och högt belånad förening. Med bakgrund av detta väljer styrelsen att även i år fortsätta följa den ekonomiska plan som ligger till grund för föreningen med en årlig avgiftshöjning på 2%.


Vi vill även ta tillfället i akt att prata lite kring det löpande underhållet.

 • Det har den senaste tiden uppkommit en del stopp i avloppen i vår förening. Vi vill därför påminna om lite vanliga skötselråd. Det är viktigt att inte spola ned matfett i vasken då detta är en vanlig anledning till stopp. Inget annat än naturligt avfall samt papper skall heller spolas ned i toaletten. Om man upptäcker att det börjar ta stopp kan det vara en ide att värma på en större kastrull vatten som man sedan häller ned. Att avhjälpa ett stopp kostar ca 5000 kr, en kostnad som föreningen står för endast om firman som utför arbetet konstaterar att stoppet var naturligt och inte påträffar något som inte skall spolas ned.

 • Gällande garanti på låsen på våra ytterdörrar så gäller denna endast om låset behandlas årligen med en låsolja från samma leverantör. Förening kommer att införskaffa sådan låsolja och göra tillgänglig för medlemmar. Mer information kommer så fort detaljerna är färdiga.

 • Det sker även titt som tätt att vi får problem med hissarna och behöver tillkalla Schindler. Vid upprepade tillfällen har vi haft problem med grus/stenar/smuts i hissdörrarnas bottenrännor och för att minimera störningar i hissfunktionen och onödiga kostnader ber vi alla att tänka på detta vid in- och utpassage i hissarna


Som en något för tidig julklapp planerar vi även att dela ut nya filter till friskluftsintagen (Acticon filter) till samtliga lägenheter under vecka 51. Information sitter upper vid hissarna i varje entre. Vänligen fäst en lapp på utsidan av ytterdörren där det står antalet filter som behövs till din lägenhet så ställer vi filter i anknytning till dörren.


Notera att gamla filter sorteras som brännbart och kasseras bland hushållssopor i miljörummet på gården.


Till de delar av styrelsearbetet som har påverkats av COVID hör att den planerade tvåårsbesiktningen blev inställd. Som nämns i den information som delades ut i samtliga brevinkast samt finns tillgänglig på hemsidan så påverkas inget gällande Skanskas femåriga garantiåtagande av detta. En ny vecka för tvåårsbesiktningen är bokad till vecka 15 nästa år. Mer detaljerad information kommer när det närmar sig.


Även de sista momenten i installationen av cykelpool för lådcyklar är i nuläget uppskjutna på grund av COVID. Vi återkommer kring detta när vi vet mer om slutförandet.


Att det går bra för näthandeln i COVID tider är något vi märker även i vår förening och vi har av den anledningen dubblat antalet tömning av papp under de närmaste månaderna. Trots detta fylls kärlen snabbt så vänligen var noga med att platta till era kartonger.


Med det sagt vill vi passa på att önska all en riktigt god jul och i förlängningen även ett gott nytt år!


Med varma vinterhälsningar

Styrelsen Brf GennakernBrev från Styrelsen Brf Gennakern

Sep 2020

Kära medlemmar,


Tiden går fort när man har roligt. Vi ber om ursäkt för ett längre uppehåll utan informationsbrev och utlovar en förbättring på den punkten.


Sedan stämman är det mycket som är i rörelse.


En stor punkt på styrelsens agenda för detta året är 2-årsbesiktningen, information om detta kommer distribueras separat direkt i era postfack.


Utöver det har garaget varit en återkommande punkt på dagordningen där en ny arbetsgrupp bildats och aktivt jobbar på förbättringar.


En viktig punkt för arbetsgruppen är att förse garaget med uppmarkerade MC-platser. Dessa kommer att markeras upp så fort de sista frågetecknen rätats ut. Notera dock att det frammåt inte kommer vara tillåtet att parkera motorcyklar någon annanstans än på de uppmarkerade MC-platser, dessa kommer att hyras ut enligt ett kösystem precis som garagets bilplatser. Är man intresserad av att hyra en MC-plats kan man ta kontakt med styrelsen via formuläret på hemsidan (här).


En annan viktig punk kring garaget är att utöka med antalet laddningsplatser för el-bilar. Styrelsen jobbar aktivt med att utvärdera olika alternativ och leverantörer och kommer återkomma kring detta när arbetet kommit längre.


Det har även beställts städning av garaget till måndagen 2020-10-12 kl 8:00 – 16:00


För att städningen ska bli effektiv så ska alla fordon, bilar, mc, cyklar etc vara ute ur garaget senast kl 07:45 den dagen.


En ytterligare punkt som kom upp på stämman var att det inte finns nog med cykelställ i garaget. I den frågan har styrelsen valt att agera på ett par sätt.

 1. I cykelställen i garaget finns en del cyklar som inte verkar vara i aktivt bruk. Då samtliga cyklar kommer att behöva flyttas i samband med städningen vill vi be alla att endast ställa tillbaka de cyklar som används regelbundet.

 2. Cyklar som inte är omhändertagna då städningen börjar kl 08 den 12 Oktober kommer att lämnas över till polisen i form av hittegods.

 3. Vi kikar även på att sätta upp ytterligare cykelställ, men det är ganska begränsade möjligheter vad gäller utrymme.


Som vi tidigare informerat är det även på gång med en cykelpool för lådcyklar som skall gå att hyra via en app. Något som utlovades av Skanska vid försäljningen. Det har dock visat sig att det mobilbaserade låssystemet kräver internetuppkoppling, något som är ett problem i vårt garage. Vi utvärderar just nu möjligheterna att sätta upp en accesspunkt för wifi för att lösa detta. Mer information kring cykelpoolen kommer att gå ut när arbetet är klart och cyklarna kan tas i bruk.Det har även inkommit frågeställningar kring att det är svårt att ha uppsikt över gående och cyklister när man kör upp ur garaget. Vi vill påminna om att man som bilist korsar både gång och cykelbana när man kör upp ur vårt garage. Både gående och cyklister har alltså företräde och som bilist måste man uppvisa största försiktighet.


Det börjar även bli dags att byta filter i våra lägenheter. Dessa finns på plats och kostnaden kommer att bäras gemensamt av föreningen. Vi återkommer med information kring hur dessa kommer att distribueras efter 2-årsbesiktningen som går av stapeln under vecka 45.


Hoppas att ni alla har en trevlig Söndag!


Vi hörs snart igen.


Hälsningar

Styrelsen Brf Gennakern


Brev från Styrelsen Brf Gennakern

Maj 2020

Kära medlemmar,


Det är en mycket speciella tider vi lever i, något som påverkar oss alla på olika sätt. Men dagarna går och vi får hitta nya sätt för att få ihop vardagen.


De rådande förutsättningarna påverkar även föreningen och som tidigare informerats om genom hemsidan är styrelsen i full gång med att utvärdera olika alternativ kring hur vi kan genomföra stämman på ett säkert och lagenligt sätt i enlighet med relevanta myndigheters riktlinjer och tillfälliga lagförändringar. Detta är en mycket viktig punkt för föreningen och vi kommer därför återkomma inom kort med ett separat utskick med information kring stämman.


Om vi istället tittar till det mer vardagliga så noterar vi att det inkommer mycket klagomål kring den allmänna ordningen i vår förening. Vi vill därför uppmana all medlemmar att granska sina rutiner och försäkra sig om att man visar respekt för grannar, gemensamma ytor och fastigheten.


Klagomålen handlar bland annat om:

 • Den senaste tiden har det hittats både glas och sopor på garageuppfarten. Tappar man något så plockar man självklart upp efter sig!

 • Det har vid upprepade tillfällen legat sopor utspridda på innergården. Troligen då de lämnas ute på terassen där fåglar sedan sprider det vidare. Sopor förvaras i lägenheten eller slängs i miljö-rummen, aldrig i trapphus eller andra gemensamma utrymmen.

 • I återvinningsrummet är det ofta överfullt i kärlen för kartong vilket resulterar i extra kostnader för föreningen vid tömning. Detta beror ofta på att stora kartonger ligger ovikta. Vänligen var noga med att vika ihop kartonger så att de tar mindre plats.

 • Inkommer även mycket klagomål kring att det luktar rök. Rökning skall ske på ett sätt som respekterar omgivningen. Inte i anknytning till grannars fönster eller med öppen dörr upp till trapphuset. Självklart ansvarar man som rökare själv för att ta hand om sina fimpar.


Med klagomålen avklarade kan vi vända oss till mer positiva nyheter.


Ett nytt tillskott är att det numera finns en bokhylla i återvinningsrummet, tanken med denna är bokbyte. Ställ ned några böcker du själv inte är intresserad av längre och plocka på dig några som ser intressanta ut.


Arbetet med Skanska fortsätter och handlar nu mycket om att förbereda den tvåårsbesiktning som kommer att bli aktuell senare under året. Men Skanska jobbar även med att åtgärda en del av de brister som framkommit. Bland annat har Skanska lovat att leverera de lådcyklar som utlovades. Dessa tillsammans med pump, cykelstativ och verktyg kommer att installeras på vänster hand när man kommer ner från garageuppfarten och kommer vara tillgängliga för alla medlemmar.


Försommaren börjar göra sig påmind och i och med det även grillandet och den härliga doften av nygrillat. Vi vill påminna om de trivselregler som gäller för grillning som finns att läsa på https://www.gennakern.se/att-bo-p%C3%A5-gennakern/trivselregler. Speciellt viktigt är begränsningen av storlek på gasoltuber på max 5 liter på en inglasad balkong. Utöver de egna grillarna så finns det två gemensamma grillar på gården som är avsedda för kolgrillning. Användning av dessa är reserverat för medlemmar i föreningen och måste självklart ske med visad hänsyn till de närboende.


Vi hoppas innerligt att alla i vår förening har det bra under omständigheterna och har möjlighet att njuta av det allt vackrare vädret så gott det går.


Styrelsen Brf Gennakern

Meddelande från styrelsen

Mars 2020

Kära medlemmar,

Hoppas innerligt att ni alla är friska och har det bra under omständigheterna. Det är oroliga tider, något som påverkar oss alla på ett eller annat sätt.

I utmanande tider är det viktigt att ställa upp för varandra och vi vill därför gå ut med frågan ifall det är någon i förening som behöver hjälp med inköp nu under en period då vardagen har blivit kraftigt begränsad för många. Om det är någon som är i behov av hjälp så vänligen kontakta Olivia Vranjes (070 940 3135) som samordnar detta. Lika så ifall någon har möjlighet att ställa upp för en granne genom att göra ett inköp, kontakta även då Olivia.

Även om de senaste veckorna handlat mycket om Corona så har arbetet med föreningen under årets första månader fortgått mycket bra. Till nyheterna hör policy beslut gällande andrahandsuthyrning, innergården samt extralås till ytterdörren. Samtliga texter finns publicerade på föreningens hemsida, gennakern.se.

För att bryta den våg av stölder och andra tråkigheter som vi upplevde kring årsskiftet har åtgärder med både rondering och kameraövervakning vidtagits. Detta verkar ha haft effekt då inga rapporter om ytterligare stölder inkommit till styrelsen. Information kring kameraövervakningen och hantering av bildmaterial kan man ta del av på föreningens hemsida via länken här.

Samtal med Skanska fortgår löpande där en del punkter lämnas att hantera som en del av två-års besiktningen medan andra åtgärder görs direkt. Bland annat har motorn till garageporten bytts, med märkbart bättre resultat. Som ett led i arbetet med Skanska vill vi även meddela att Schindler kommer att reparera hissen på Vaktgatan 10 med start 30 mars. Det är omfattande reparationer och man räknar med att behöva upp emot 5 arbetsdagar för reparationen. Under perioden 30 mars till 3 april kommer alltså hissen att vara avstängd hela tiden och ej kunna användas!

Enligt överenskommelse med Schindler kan startdatumet 30 mars behöva uppskjutas till ett senare datum pga annat akut arbete. Detta kommer givetvis att meddelas så snart detta blir känt. För ev frågor kontakta kring detta kontakta Lars-Erik Alm, 070-2092886.

Innan vi avslutar detta utskick vill vi även göra en sträng påminnelse om att föreningen inte tillåter att ställa sopor utanför dörren, inte heller utanför ytterdörren. Sopor förvaras i lägenheten eller i miljörummet, något annat är helt enkelt inte acceptabelt.

Med det sagt vill vi be alla att ta hand om sig i dessa tider. Potentiellt är vi många som kommer spendera mycket tid i våra lägenheter så om vi blir uttråkade framåt våren så kan vi alltid göra som på vissa håll i Italien och sjunga tillsammans från balkongerna.

Med varma hälsningar

Styrelsen Brf Gennakern