Arkiv Aktuellt

Viktigt: Kallelse till årsstämma

2020-05-19

Kära medlemmar,

Styrelsen har delat ut kallelse till årsstämman i era brevfack.

Där bör ni ha fått följebrev, kallelse, fullmaktsformulär och årsredovisning med revisionsberättelse.

Skulle ni sakna något av dessa dokument så vänligen kontakta styrelsen via kontaktformuläret här.

Kallelsen har också satts upp i anslagstavlan i alla entréer.

Styrelsen Brf Gennakern

2020-04-16

Kära (cyklande) medlemmar,

Se upp för eventuella rester av glassplitter i rampen från garaget. Vi har försökt att röja efter någon som inte hade vett att städa efter sig.

Styrelsen Brf Gennakern

2020-04-14 (3)

Nu är garageporten temporärt fixad och skall gå att använda igen. Det är dock bara en temporär reparation så vi vill uppmuntra samtliga att endast använda porten när det är nödvändigt (alltså inte som utgång eller för att ta ut sopor).

En permanent reparation med nya reservdelar kommer att ske under de närmaste dagarna.

Styrelsen Brf Gennakern

2020-04-14 (2)

Reparation av garageporten pågår, förhoppningen är att ha en provisorisk lösning på plats innan kvällen.


Styrelsen Brf Gennakern

2020-04-14

Garageporten är tyvärr trasig. Hjälp tillkallad. En balansfjäder har gått sönder så vi vet inte än hur snabbt porten kan vara i drift. Det går just nu inte ens att manövrera porten manuellt så in- och utpassage är inte möjlig.

Återkommer så snart vi vet mer.

Styrelsen Brf Gennakern

2020-03-20:

Viktigt meddelande till alla på Vaktgatan 10


Schindler kommer att reparera hissen med start 30 mars. Det är omfattande reparationer och man räknar med att behöva upp emot 5 arbetsdagar för reparationen. Under perioden 30 mars till 3 april kommer alltså hissen att vara avstängd hela tiden och ej kunna användas!

Enligt överenskommelse med Schindler kan startdatumet 30 mars behöva uppskjutas till ett senare datum pga annat akut arbete. Detta kommer givetvis att meddelas så snart detta blir känt.

För ev frågor kontakta Lars-Erik Alm, 070-2092886.


Styrelsen Brf Gennakern

2020-01-07:

De senaste dagarna har flera rapporter om inbrott i källarförråd och cykelstölder under julhelgerna inkommit till styrelsen. Vi ser allvarligt på detta och kommer omedelbart att vidtaga åtgärder för att förbättra säkerheten i vår fastighet. Vi uppmanar alla medlemmar att kontrollera sina källarförråd och cyklar och rapportera eventuella inbrott och stölder till styrelsen. Vi påminner också om att var och en polisanmäler sådana brott.

Styrelsen för Brf Gennakern på Limhamn

2020-01-04:

Varning! Inbrott i förrådsutrymme under jul. Tyvärr har det under ledigheten inträffat två inbrott i förrådsutrymmen på Glasbrukskajen 2C. Vi vill uppmana samtliga medlemmar att vara noga med att kontrollera att dörrar går igen och låser som de ska bakom er.

Styrelsen för Brf Gennakern på Limhamn

2019-09-30:

Styrelsen har till Skanska framfört klagomål på diverse oavslutade arbeten. Bland annat påtalades att skicket för gång- och cykelbanor på Vaktgatan, de borde färdigställas omgående. Detta arbete är nu igång och vi ligger i för att fler åtgärder blir genomförda.

Styrelsen för Brf Gennakern på Limhamn