Arkiv Aktuellt

Uppskjuten 2-årsbesiktning nytt datum

2021-02-22

För att genomföra 2-årsbesiktningen vid en tidpunkt där smittspridningen har blivit mer hanterbar och därmed mer tillgänglig så att inte bara en boende och besiktningsmannen kan vara på plats vid besiktningstillfället har bostadsrättsföreningens styrelse, Skanska och besiktningsgruppen bestämt en ny vecka för 2-års besiktningen:

Vecka 21 (24–28/5)

I god tid avser vi att tillsammans med Skanska och besiktningsgruppen sända ut en kallelse där det kommer att framgå inom vilket tidsspann Er lägenhet kommer att besiktigas.

Inget vad gäller Skanskas femåriga garantiåtagande påverkas av denna senareläggning.

Styrelsen Brf Gennakern

Uppskjuten 2-årsbesiktning 2 – 6 november 2020

2020-10-29

Med anledning av ökad smittspridning och de kraftigt skärpta kraven i Skåne för att hindra smittspridningen har Skanska, besiktningsgruppen och styrelsen i Brf Gennakern idag fattat beslut att skjuta på 2-års besiktningen.

Beklagar att vi måste ställa in besiktningen, men vi alla måste ta smittspridningen på största allvar och mot den bakgrunden känns detta beslut mycket logiskt.

Inget vad gäller Skanskas femåriga garantiåtagande påverkas av denna senareläggning.

Skanska kommer nu att gå igenom Era bristlistor och titta på de fel som man anser brådskande. Styrelsen fortsätter arbetet med de allmänna bristerna.

Vi återkommer med ny tid för tvåårsbesiktningen.

Styrelsen Brf Gennakern

Påminnelse 2-årsbesiktning

2020 - 10 - 26

Här kan du ladda ner Skanskas påminnelse inför 2-årsbesiktningen med start vecka 45. Sista dagen att rapportera fel inför besiktningen är nu på Onsdag (den 28:e).

Styrelsen Brf Gennakern

Kallelse 2-årsbesiktning

2020-10-12

Under vecka 45 (2-5/11) kommer Skanska att utföra en 2-årsbesiktning hela vår fastighet inklusive samtliga lägenheter. I samband med detta har de skrivit ihop en kallelse med information samt tidplan för vilka lägenheter som besiktigas när. Kallelsen har delats ut i samtliga brevinkastet men kan även laddas ned (klicka här).

Styrelsen Brf Gennakern

Garagestädning den 12:e Oktober

2020-09-28

Det har beställts städning av garaget till Måndagen 2020-10-12 kl 8:00 – 16:00. För att städningen ska bli effektiv så ska alla fordon, bilar, mc, cyklar etc vara ute ur garaget senast kl 07:45 den dagen.

Cyklar som inte är omhändertagna då städningen börjar kl 08 kommer att lämnas över till polisen i form av hittegods.

Styrelsen Brf Gennakern

Protokoll stämman 2020

2020-09-21

Det har inkommit frågor kring utlämning av protokoll från föreningens årsstämma 2020. Vi vill därför påminna alla om att denna lämnas ut på begäran. Detta gör man genom att skicka ett meddelande via kontaktformuläret här.

Styrelsen Brf Gennakern

Hisskrångel

2020-07-13

Under förra veckan krånglade dörrarna till hissen i Glasbrukskajen 2C. Folk kom inte ut ur hissen som tänkt.

Jourteknikern som tillkallades hittade mycket skräp i golvrännorna som hissdörrarna glider i.

Bland annat sten stor nog för att hindra dörrarnas rörelser.

Ett sånt här besök kostar oss några tusen kronor.

Snälla, hjälp till med att hålla grus och sten borta från hissarna !

Styrelsen Brf Gennakern

Nytt besked kring montering av cykelutrustning i källaren

2020-06-19

Montage av pump- och reparationsstation ska nu ske på måndag 22/6 och beräknas vara klart under måndagen.

Skulle arbetet inte var klart på måndag så ber vi om att de markerade platserna hålls fria även tisdag 23/6.

Dragning av el till pumpstationen och målning på golvet kommer att göras vid senare tillfällen och tyvärr har vi ingen datum för detta i dagsläget.

Håll utkik efter uppdaterad information .

Styrelsen Brf Gennakern

Reparation av garageporten

2020-06-17

Äntligen finns det reservdelar så att garageporten kan repareras mer varaktigt.

Det kommer att ske på torsdag 25/6 mellan kl 9 –12. Under den tiden kommer porten att vara stängd. Ingen in- eller utpassering alltså, så det blir till att passa på före.

För att spara på mekanismen och slippa akuta insatser vill vi be er om att använda garageporten för bilar och cyklar.

Ta soporna och hunden genom de vanliga dörrarna så långt det är möjligt.

Styrelsen Brf Gennakern

Pågående montage vid cykelplatserna i garaget

2020-06-15

Pumpstation och reparationsställ ska monteras mellan garagerampen och D-huset (Rosengrensgata). Därför måste en del cykelplatser lämnas fria under veckan 15/6 – 19/6.

Vänligen respektera lapparna som satts upp på väggarna !

Styrelsen Brf Gennakern

Regler för balkongskydd, inglasningar och innergård

2020-06-08

Som framgår av föreningens regler som nu återfinnes på hemsidan så skall balkongskydd utföras av väv eller glas och förutom uppfällbara glasväggar gäller att höjden är begränsad till 1,1 m.

Detta gäller också spaljéer. Vi noterar att det förekommer/förekommit andra balkongskydd som t.ex. vass och bubbelplast. Dessa är inte tillåtna. Vi uppmanar alltså alla medlemmar att se över sina befintliga och planerade balkongskydd och anpassa sig till föreningens regler.

Styrelsen för Brf Gennakern

Begränsad åtkomst till miljörum 3:e Juni

2020-06-01

Styrelsen har nu avtalat med företaget Sopkärlstvätt i Malmö AB om rengöring av sopkärl och ytor (Golv/Väggar) i soprummen. Detta avtal innebär att sopkärlen och ytorna i våra miljörum kommer att rengöras två gånger per år.

Det första rengöringstillfället är nu på Onsdag (den 3:e Juni), detta kommer att begränsa åtkomsten till miljörummen under delar av dagen. Vi hoppas på överseende med att man kan bli ombedd att vänta en stund då rengöringen pågår. Detta i utbyte mot att det är ett renare och trevligare miljörum som väntar när vi väl får tillträde igen.

Styrelsen Brf Gennakern

Viktigt: Kallelse till årsstämma

2020-05-19

Kära medlemmar,

Styrelsen har delat ut kallelse till årsstämman i era brevfack.

Där bör ni ha fått följebrev, kallelse, fullmaktsformulär och årsredovisning med revisionsberättelse.

Skulle ni sakna något av dessa dokument så vänligen kontakta styrelsen via kontaktformuläret här.

Kallelsen har också satts upp i anslagstavlan i alla entréer.

Styrelsen Brf Gennakern

2020-04-16

Kära (cyklande) medlemmar,

Se upp för eventuella rester av glassplitter i rampen från garaget. Vi har försökt att röja efter någon som inte hade vett att städa efter sig.

Styrelsen Brf Gennakern

2020-04-14 (3)

Nu är garageporten temporärt fixad och skall gå att använda igen. Det är dock bara en temporär reparation så vi vill uppmuntra samtliga att endast använda porten när det är nödvändigt (alltså inte som utgång eller för att ta ut sopor).

En permanent reparation med nya reservdelar kommer att ske under de närmaste dagarna.

Styrelsen Brf Gennakern

2020-04-14 (2)

Reparation av garageporten pågår, förhoppningen är att ha en provisorisk lösning på plats innan kvällen.


Styrelsen Brf Gennakern

2020-04-14

Garageporten är tyvärr trasig. Hjälp tillkallad. En balansfjäder har gått sönder så vi vet inte än hur snabbt porten kan vara i drift. Det går just nu inte ens att manövrera porten manuellt så in- och utpassage är inte möjlig.

Återkommer så snart vi vet mer.

Styrelsen Brf Gennakern

2020-03-20:

Viktigt meddelande till alla på Vaktgatan 10


Schindler kommer att reparera hissen med start 30 mars. Det är omfattande reparationer och man räknar med att behöva upp emot 5 arbetsdagar för reparationen. Under perioden 30 mars till 3 april kommer alltså hissen att vara avstängd hela tiden och ej kunna användas!

Enligt överenskommelse med Schindler kan startdatumet 30 mars behöva uppskjutas till ett senare datum pga annat akut arbete. Detta kommer givetvis att meddelas så snart detta blir känt.

För ev frågor kontakta Lars-Erik Alm, 070-2092886.


Styrelsen Brf Gennakern

2020-01-07:

De senaste dagarna har flera rapporter om inbrott i källarförråd och cykelstölder under julhelgerna inkommit till styrelsen. Vi ser allvarligt på detta och kommer omedelbart att vidtaga åtgärder för att förbättra säkerheten i vår fastighet. Vi uppmanar alla medlemmar att kontrollera sina källarförråd och cyklar och rapportera eventuella inbrott och stölder till styrelsen. Vi påminner också om att var och en polisanmäler sådana brott.

Styrelsen för Brf Gennakern på Limhamn

2020-01-04:

Varning! Inbrott i förrådsutrymme under jul. Tyvärr har det under ledigheten inträffat två inbrott i förrådsutrymmen på Glasbrukskajen 2C. Vi vill uppmana samtliga medlemmar att vara noga med att kontrollera att dörrar går igen och låser som de ska bakom er.

Styrelsen för Brf Gennakern på Limhamn

2019-09-30:

Styrelsen har till Skanska framfört klagomål på diverse oavslutade arbeten. Bland annat påtalades att skicket för gång- och cykelbanor på Vaktgatan, de borde färdigställas omgående. Detta arbete är nu igång och vi ligger i för att fler åtgärder blir genomförda.

Styrelsen för Brf Gennakern på Limhamn