Arkiv Informationsbrev

Information kring ökad säkerhet och ny budget

Januari 2020

Kära medlemmar,


Även om Jul och Nyår här på Gennakern varit kantat av en del tråkigheter så hoppas vi att alla haft ett härligt firande med nära och kära.


Det har nog inte undgått någon att det under ledigheten skett en hel del stölder i vår fastighet. Som tidigare informerats via hemsidan ser vi i styrelsen allvarligt på detta och har inlett samtal med flertalet underleverantör som ser över och hjälper oss att höja säkerheten i vår fastighet. Styrelsen har beslutat att gå vidare både med kameraövervakning från Professionell Säkerhet samt bevakning från Avarn. Dessa åtgärder kommer starta omgående. Detta för att snabbt bryta trenden med stölder från vår fastighet.


Men även med dessa åtgärder på plats så vill vi påminna om att varje medlem har ansvar för att se till att garageport och ytterdörrar går igen och att göra vad vi kan för att undvika att någon kan smita in bakom oss.


Även om året börjat med tråkigheter så får vi fortfarande göra vårt bästa för att välkomna det nya året med öppen famn. Bland annat innebär det nya året att vi går över till den nya budget som klubbades igenom innan vinteruppehållet. Det ekonomiska arbetet är ett av styrelsens viktigaste ansvarsområden då en förening med god ekonomi gynnar alla medlemmar. Vi är en ung bostadsrättsförening vilket medför att vi fortfarande är högt belånade och inte haft tiden att bygga upp grunderna för en stadig kassa. Vi har dock lite medvind nu de första åren med tanke på att ränteläget är fortsatt gynnsamt, vilket inneburit att vi kunnat binda om ett av våra lån till ytterligare förbättrad ränta. Men i det tidiga skede vi befinner oss i ser styrelsen ingen anledning att avvika från den ekonomiska plan som ligger, varför en enhällig styrelse röstade igenom den planerade avgiftshöjningen på 2% för att möta ökade kostnader. Något vi nämnde i informations utskicket innan jul.


Arbetsåret 2020 är i full rullning och så även arbetet med föreningen, vi kommer återkomma med mer information kring styrelsens arbete under våren och då förhoppningsvis med mycket trevligare nyheter.


Vi vill önska alla en bra start på året

Styrelsen Brf Gennakern

Julbrev från Styrelsen Brf Gennakern

December 2019

Kära medlemmar,


Nu är julen här, och vi i styrelsen vill vara tidigt ute med att önska all en riktigt härlig jul. Men innan julklappsshoppingen och pepparkaksbakandet tar över helt så tänkte vi att det kunde vara bra att stanna upp och titta tillbaka på vad hösten bjudit på.


För oss i styrelsen har hösten dominerats av kontinuerliga samtal med Skanska för att steg för steg beta av de fel och brister som påträffats i föreningens gemensamma ytor. Samtalen fortgår i god anda och de brister som är regelrätta fel åtgärdas successivt. Bland annat har Skanska sett till att sätta upp ett vindskydd vid dörren till miljöhuset närmast garageporten, och de har även gått med på att putsa alla fönster vid trapphusen utvändigt då detta missades som en del av deras slutstädning.


Som ett led i samtalen med Skanska har vi i styrelsen bett samtliga medlemmar om att skicka in listor på fel som påträffas i era respektive lägenheter. Vi vill tacka alla som tagit sig tiden att göra detta, men vi vill även påminna igen om att vi i styrelsen endast driver de frågor som gäller hela föreningen. Alla fel som gäller era respektive lägenheter måste ni själva anmäla och driva med Skanska.


En del av de fel som inkommit skulle vi vilja belysa för samtliga.

  • En del har problem med plåtomfattning runt fönster. Vi skulle vilja uppmuntra medlemmar att testa att vända sina fönster helt om (var försiktiga!). Om det tar emot plåten eller går trögt när ni gör detta så vänligen anmäl det till Skanska.

  • Det verkar även förekomma tröga balkongdörrar. Även detta kan anmälas till Skanska. Notera dock att de skall vara ordentligt tröga för att det skall vara ett fel.

  • Sprickor som uppkommer i väggar när huset “sätter sig” skall även de anmälas till Skanska.

  • Det har inkommit en del klagomål kring kalla badrum. Notera att för att Skanska skall hantera denna typen av ärenden så måste de ha tillgång till objektiv fakta. För de som har gjort anmälningar kring kyliga badrum kommer Skanska alltså behöva sätta in en termometer för att logga temperaturen under en tid innan man tar ärendet vidare.


Vi vill påminna om att det finns information kring felanmälan på anslagstavlan vid varje ingång. Till Skanska vänder man sig gällande fel i sin lägenhet (nyahem.kundtjanst@skanska.se). Vid andra typer av fel kontaktar man HSB (www.hsb.se/skane/felanmalan) som även fortsatt kommer sköta den teknisk förvaltning av fastigheten då kontraktet nyligen förhandlats om med förbättrade villkor.


Under hösten har vi även märkt ett ökat intresse för garageplatser med laddningsmöjlighet. Notera att det finns en separat väntelista för dessa platser och för er som blivit tilldelade en sådan plats utan att ha behov kommer det alltså med tiden bli aktuellt att byta till en annan plats.


Nu när kylan gör sig påmind så är det många av oss som kan njuta av våra nyinglasade balkonger, som ger en härlig utemiljö även i lite kallare väder (även om man numera behöver både tjocktröja och en varm kopp te). Det är dock så att det tillkommit ytterligare kostnader för kvalitetskontroll och bygglov. Dessa ytterligare kostnader kommer att fördelas jämnt på de lägenheter som valt att glasa in sina balkonger. Liknande kostnader kommer även uppkomma för andra typer av byggnadslovspliktiga vind- och solskydd och i samtliga fall kommer kostnaderna fördelas jämt över de berörda lägenheterna. Mer information kring detta kommer när arbetet är gjort och kostnaderna summerats.


På tal om kyla vill vi även passa på att uppmärksamma att det finns fönster i vissa lägenheter som står öppna konstant. Alla har ju självklart rätt att vädra när man vill och som man känner för, men i kyliga tider då fastighetens uppvärmning är igång så bidrar konstant öppna fönster både till att störa ventilationen och att öka energiförbrukningen. Vänligen ta detta i beaktning, vill man ha det kyligare kan man sänka eller stänga av element samt vädra ut stundtals. Men vänligen undvik att ha fönster öppna konstant.


Det första fulla räkenskapsåret närmar sig nu sitt slut och i samband med det vill vi påminna om att det (enligt ekonomisk plan) kommer att ske en hyreshöjning om 2% vid årsskiftet.


Vi kan även passa på att nämna att styrelsen beslutat att föreningen även fortsatt kommer att ordna med bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar, så detta behöver ni alltså inte ha på era egna hemförsäkringar.


Med det sagt så återstår det endast att önska er alla en fantastisk start på julstöket och i förlängningen en riktigt god jul!


Tänk på att all information om föreningen och kontakt med styrelsen enklast tas genom föreningens hemsida på www.gennakern.se.


Med varma julhälsningar

Styrelsen Brf Gennakern

Höstbrev från styrelsen Brf Gennakern

Oktober 2019

Kära medlemmar,

Det är dags att se sanningen för vad den är och erkänna att hösten är här. Vi är säkert många i föreningen som har spenderat sin första (förhoppningsvis av många) somrar på Limhamns Sjöstad, så nu när höstmörkret närmar sig kan vi alla passa på att stanna upp och uppskatta vilken fantastisk plats vi valt att flytta till, med havet och Limhamnsfältet som närmaste granne, men samtidigt nära till restauranger och storstadens nöje. Hoppas att vi alla trivs i våra nya bostäder.

Vi i styrelsen var tidigt tillbaka från sommaren och har redan hunnit med flertalet möten, med något tätare intervall nu i början för att sedan gå över till ett stående möte var fjärde vecka. Som de flesta nog kan tänka sig så är det inledande arbetet ganska omfattande då det inte bara handlar om att bygga upp alla rutiner kring förvaltning, administration och kontakt med underleverantörer. Men även att företräda föreningen i den just nu viktigaste frågan, att säkerställa att Skanska lever upp till alla de åtaganden de är skyldiga till och åtgärdar samtliga brister.

Det löpande arbetet och ansvarsfördelningen inom styrelsen börjar falla på plats och även om vissa ärenden kan ha drabbats av en initial fördröjning så börjar rutinerna komma på plats för de flesta typer av ärenden.

En av uppgifterna som faller under styrelsens ansvar är att det löpande kommer in klagomål och friktionspunkter. Vi är många som bor i föreningen och det är natruligt att det finns delade åsikter, vår uppgift som styrelse är att följa upp och löpande försöka hitta så balanserade rutiner som möjligt för att ta hänsyn till samtliga boende i fastigheten. Alla måste hjälpa till och tänka på att vi är många som delar på de gemensamma ytorna och i och med det så måste vi respektera varandra och de gemensamma reglerna. Här följer en del pekpinnar som vi önskar att samtliga läser och följer noga:

  • Det är inte okej att ställa sopor i trapphuset i väntan på att gå ner med dem. Det ser tråkigt ut för alla som går in och ut samt att de ibland glöms bort och börjar lukta.

  • Det är inte okej att förvara däck eller annat lösöre i garaget, vi vill påminna om att detta tydligt framgår i det avtal vi alla skrivit på kring våra garageplatser med BoNea. Om du känner dig träffad när du läser detta så ta bort dem omgående!

  • Vi har rökande medlemmar, detta måste vi acceptera och respektera. Men precis som icke rökare måste acceptera att det finns andra som röker så måste rökare acceptera att deras rökning inte får drabba andra. Det är inte okej att röka under någon annans öppna fönster, under ventiler eller i anslutning till fläktsystemet (inklusive under köksfläktarna i respektive lägenhet). Självklart inte heller okej att kasta fimpar / aska på våra gemensamma ytor.

Utöver den löpande förvaltningen och administrationen så pågår det även en löpande dialog med Skanska gällande brister och annat oavslutat arbete. Vi i styrelsen har via post bett samtliga medlemmar att skicka in sina felanmälningslistor som ett led i detta. Det ersätter inte normal felanmälan (fel måste fortfarande anmälas till skanska för att åtgärdas) utan är för att få grepp om antalet fel och om samma fel drabbat flera. Tack till alla som har gjort det och vi uppmuntrar de som ännu inte skickat in att göra så.

Vi har även blivit ombedda att informera samtliga medlemmar om att det pågår en omröstning kring att bevara naturparken på Norra Ön (den del som ligger rakt utanför oss). Det finns de i föreningen som har engagerat sig i ändamålet och om fler känner sig manade att göra sin röst hörd kring detta så hittar man det på Malmö Initiativets hemsida, allternativt har ni länken direkt till det aktuella ärendet här.

Avslutningsvis vill vi påminna om att det har skett en del tråkigheter med saker som försvunnit från vår fastighet. Vi vill återigen påminna om att snälla, försäkra er om att dörrarna går igen som de ska, samt vara uppmärksamma på att obehöriga ej smiter in efter er.

Om ni vill komma i kontakt med oss i styrelsen så gör man det bäst genom Kontaktformuläret på hemsidan (gennakern.se). Kontakt via hemsidan premieras då det direkt hamnar i vårt system för att administrera skrivelser. Det finns även ett formulär för att Registrera sig till maillistan för medlemmar ifall det är någon som ännu inte gjort detta.

Om det är någon som fått detta per mail och inte önskar det så kan man avregisterar sig genom att skriva ett mail till medlemmar+unsubscribe@gennakern.se.

I övrigt vill vi önska er alla en härlig höst, hoppas vi är många som passar på att njuta av höstpromenader längs havet.

Styrelsen Brf Gennakern

Kortfattad information från styrelsen

Juli 2019


Bästa medlem

Det är semestertider och som vanligt är många verksamheter nedstängda i Sverige liksom även styrelsearbete och samverkan med Skanska. Styrelsen träffas nästa gång 12 augusti och då räknar vi med att Skanska och alla andra aktörer är på banan igen efter semestrar och att normal verksamhet då kan påräknas.

Styrelsen hade ett konstituerande möte den 3 juli och beslutade då om följande arbetsordning i styrelsen:

Ordförande: Peter Alex-Petersen Glasbrukskajen 2A

Sekreterare: Lars-Erik Alm Glasbrukskajen 2A

Kassör: Tommy Krondahl Glasbrukskajen 2B

Ledamöter: J-O Sundsström Vaktgatan 12

Olivia Vranjes Glasbrukskajen 2B

Suppleant: Esa Laaksonen Glasbrukskajen 2C

Johan Wensäter Glasbrukskajen 2C


Styrelsen hade ett möte med Skanska 3 juli då allt material avseende fastigheten överlämnades till föreningen. Det är ett omfattande material och mycket att sätta sig in i.

Besiktning av fastighetens gemensamma utrymmen har företagits och en lista på alla utestående punkter/defekter håller på att sammanställas för vidare befordran till Skanska för åtgärder.

Det är säkerligen många frågor som rör vår fastighet och som ännu inte är besvarade och vi skall givetvis räta ut dessa frågetecken. Det kommer dock att ta viss tid. För att underlätta informationsspridning och kontakt i vår förening har vi nu etablerat en hemsida www.gennakern.se och man kan även nå oss i styrelsen på styrelsen@gennakern.se.

Vänligen utnyttja denna för frågor och annat av intresse för föreningen.

Ha en riktigt bra fortsättning på sommaren!

Styrelsen i brf Gennakern