Cykelpool

Hur går jag med i cykelpoolen?

Information om hur du skapar ett konto i cykelpoolen hittar du här. Samma information finns även tillgänglig på väggen bredvid cyklarna.

Viktigt: Regler för cykelpoolen

Innan du använder cykelpoolen är det viktigt att läsa igenom de regler som gäller; du hittar dem här.

Viktigt: Användarhandbok för lådcykel

Innan du använder de lådcyklar som erbjuds genom cykelpoolen är det viktigt att bekanta dig med hur den fungerar. Du hittar användarhandboken här.

Hur funkar det med app-låset?

Information om hur du använder appen och applåset (öppna/stänga låset, bokningar samt felanmälan) hittar du här. Samma information finns även tillgänglig på väggen bredvid cyklarna.