Garagepolicy

Regelverket nedan syftar till att skapa ordning och en trivsam och sund miljö i garaget. Generellt gäller att i garaget enbart bilar med parkeringsplats 1 – 80, MC med parkeringsplats 1 – 8 samt cyklar skall parkeras. Inga andra fordon utöver ovan nämnda är tillåtna att parkeras i garaget.

Bil- och MC platser:

Bilplatsavtal reglerar parkeringsplatser 1 – 80 för bilar. Kostnad 867 kr/mån. Indexregleras 2%/år*.

MC-platsavtal reglerar parkeringsplatser 1 – 8 för MC. Kostnad 350 kr/mån fr.o.m. maj 2021. Indexregleras 2%/år* fr.o.m. 2022.

Brf Gennakern förmedlar avtal, som tecknas mellan medlem och Skanska tills vidare.

* Gäller tills vidare

Kösystem för Bil- och MC-platser:

Se Policy för P-platser.

Cykelplatser:

Cykelplatser disponeras fritt. Konventionella cyklar skall parkeras i befintliga cykelställ, som utökats med 30 platser i oktober 2020. Lådcyklar skall parkeras i därför avsedda markerade platser.

Att observera:

- Utöver föreningens 3 lådcyklar kan enbart 4 - 5 st ytterligare lådcyklar rymmas inom markerade områden.

- Cyklar tillåts ej placeras på andra platser i garaget än i cykelställsplatser.

- Cyklar tillåts ej placeras på andra platser i fastigheten än i cykelställsplatser i garage och ute.

- Enbart cyklar som brukas skall placeras i garaget och ute.

- På parkeringsplatser för bil skall enbart bil parkeras.

- På parkeringsplatser för MC skall enbart MC parkeras.

- På parkeringsplats bil / MC får inget annat förvaras.

- Med MC inkluderas här alla övriga motordrivna fordon, dock ej bilar och elcyklar.

- Eluttag i garaget är avsedda för föreningens lådcyklar och drift- och underhållsbehov. Medlem har ej rätt att bruka eluttagen.


Maj 2021

Styrelsen för Brf Gennakern