Garagepolicy

Den som är garageansvarig i föreningen är Stan Jankowski. Alla ärenden rörande parkeringsplatser och annat som gäller garaget avhandlas med Stan via garage@gennakern.se.  

Regelverket nedan syftar till att skapa ordning och en trivsam och sund miljö i garaget. Generellt gäller att i garaget enbart bilar med parkeringsplats 1 – 80, MC med parkeringsplats 1 – 8 samt cyklar skall parkeras. Inga andra fordon utöver ovan nämnda är tillåtna att parkeras i garaget.

Bil- och MC platser:

Bilplatsavtal reglerar parkeringsplatser 1 – 80 för bilar. Kostnad 903 kr/mån. Indexregleras 2%/år*.
Bilplatsavtal reglerar uteparkeringsplatser för bilar. Kostnad 306 kr/mån. Indexregleras 2%/år*.

MC-platsavtal reglerar parkeringsplatser 1 – 8 för MC. Kostnad år 2021  350 kr/mån. Indexregleras 2%/år*.

Brf Gennakern förmedlar avtal, som tecknas mellan medlem och Skanska tills vidare.

* Gäller tills vidare

Kösystem för Bil- och MC-platser:

Se Policy för P-platser.

Cykelplatser:

Cykelplatser disponeras fritt. Konventionella cyklar skall parkeras i befintliga cykelställ, som utökats med 30 platser i oktober 2020. Lådcyklar skall parkeras i därför avsedda markerade platser.

Fjärrkontroll:

En fjärrkontroll till garageporten kan lämnas ut via styrelsen till medlemmar som innehar garageplats.

När garageplats sägs upp (exempelvis vid utflyttning) så skall fjärrkontrollen återlämnas till styrelsen, den får inte överlämnas till annan part.  Återlämning sker till föreningens ordförande eller annan styrelsemedlem enligt överenskommelse. Vid frågor kring återlämning av fjärrkontroll, vänligen kontakta styrelsen.

Att observera:

- Utöver föreningens 3 lådcyklar kan enbart 4 - 5 st ytterligare lådcyklar rymmas inom markerade områden.

- Cyklar tillåts ej placeras på andra platser i garaget än i cykelställsplatser.

- Cyklar tillåts ej placeras på andra platser i fastigheten än i cykelställsplatser i garage och ute.

- Enbart cyklar som brukas skall placeras i garaget och ute.

- På parkeringsplatser för bil skall enbart bil parkeras.

- På parkeringsplatser för MC skall enbart MC parkeras.

- På parkeringsplats bil / MC får inget annat förvaras.

- Med MC inkluderas här alla övriga motordrivna fordon, dock ej bilar och elcyklar.

- Eluttag i garaget är avsedda för föreningens lådcyklar och drift- och underhållsbehov. Medlem har ej rätt att bruka eluttagen.


Maj 2021

Styrelsen för Brf Gennakern