Innergården

Brf Gennakern på Limhamn – policy innergård (revision 26 maj 2020)

Brf Gennakern strävar efter största möjliga trivsel med en estetisk framtoning och bibehållande av den avsedda gestaltningen gällande gemensamhetsanläggningarna.

För att efterleva detta gäller följande på markplanet på innergården i vår förening:

1. Inga utvidgningar av något slag av befintliga uteplatser på markplan är tillåtna.

2. Planterade buskar är avsedda att fungera som vind- och insynsskydd och inga andra konstruktioner är tillåtna i.s.f. buskar.

3. På egen terrass kan spaljé monteras inom ramen för terrassens begränsning i plan. Denna skall vara utförd i trä med horisontella och vertikala ribbor med maskvidd c:a 200 mm. Trä skall vara behandlat i ljusgrå färgton (typ NCS2500 eller näraliggande). Maximal höjd på spaljén är c:a 1,1 m.

4. Spaljéer och alla övriga eventuella konstruktioner får ej uppföras med mindre än att styrelsen gett sitt medgivande efter sedvanlig prövning.

Limhamn 2020-05-26


Styrelsen Brf Gennakern på Limhamn