Innergården

Brf Gennakern på Limhamn – policy innergård (revision 18 juli 2021)

Brf Gennakern strävar efter största möjliga trivsel med en estetisk framtoning och bibehållande av den avsedda gestaltningen gällande gemensamhetsanläggningarna.

För att efterleva detta gäller följande på markplanet på innergården i vår förening:

1. Inga utvidgningar av något slag av befintliga uteplatser på markplan är tillåtna.

2. Planterade buskar är avsedda att fungera som vind- och insynsskydd, men medlem kan också montera annat vind- och insynsskydd enligt p.3.

3. På egen terrass kan spaljé eller räcke monteras inom ramen för terrassens begränsning i plan. Spaljé skall vara utförd i trä eller metall med en maskvidd på c:a 200 mm. Räcke skall vara utfört i trä eller metall. Träräcke skall utföras med rektangulära profiler med visst centrumavstånd som ger ett luftigt intryck. Metallräcke kan med fördel utföras som de befintliga balkongräckena och kan dessutom förses med väv. Generellt gäller att räcken och spaljéer skall utföras med stram design, utan krumbukter, som passar in i föreningens miljö. 

Alla spaljéer och räcken skall alltid ha en maximal höjd om 1,1 m. En ljusgrå färgton skall eftersträvas. Spaljéer och räcken kan utföras i tryckimpregnerat virke eller liknande i gråton.

4. Spaljéer, räcken och alla övriga eventuella konstruktioner eller ändringar får ej utföras med mindre än att medlem ansökt skriftligt om åtgärden och att styrelsen gett sitt skriftliga medgivande efter sedvanlig prövning.

 


På gården finns numera ett "Gårdshus"
I detta förvaras trädgårdsredskap, samt föreningens bibliotek. Där kan du hämta/lämna/byta böcker. Om du lämnar böcker, vänligen se så att det inte redan finns flera exemplar av just den titeln.