Säkerhet

Kameraövervakning

Efter förekomst av stölder och skadegörelse i vår fastighet uttrycktes en känsla av otrygghet bland drabbade medlemmar. Bedömningen av extern säkerhetsexpert var att kameraövervakning av fastigheten behövs för att förebygga vidare oönskade händelser.

 Bilderna lagras för användning i efterhand. Lagring sker i ett låst utrymme och tillgång till bildmaterial är lösenordskyddat.

 Bildmaterial granskas endast vid anmäld skada, händelse eller inbrott, och kommer endast att utföras av 1-2 bemyndigade personer inom föreningens styrelse. Då endast för att sammanställa material för en rättslig prövning. Ingen åtgärd för igenkänning av person sker vid bildernas insamlande utan endast i det fall bildmaterial kan bli föremål för rättslig prövning och då endast i samband med anmäld händelse.  

Policy extralås i ytterdörr

Den medlem som önskar montera in ett extra lås i sin lägenhetsytterdörr kan göra detta under beaktande av följande villkor:

1.       Extralåset skall monteras i därför förberedd plats i lägenhetsytterdörr nedanför det befintliga låset.

2.       Extralåset skall vara av samma typ som det befintliga låset, dock utan krav på hantverkarläge.

3.       Låsleverantör skall vara AB Byggbeslag i Malmö. E-mail: service.malmo@bbgruppen.se

4.       Medlem ombesörjer själv beställning och svarar för alla kostnader.

Hjärtstartare

Föreningen har investerat i och installerat en hjärtstartare. Den är placerad i garaget, precis bredvid rampen, på stolpen vid bilplats 1 (mitt emot cykelpumpen).

Skåpet får endast öppnas i nödsituation. Vänligen meddela styrelsen skyndsamt om skåpet eller hjärtstartaren verkar påverkade.

Om hjärtstartaren skulle behöva användas i en nödsituation, meddela styrelsen i efterhand så nödvändiga kontroller och byte av utrustning kan genomföras, så vi fortsätter ha en fungerande hjärtstartare.

Se instruktionsfilm nedan.

OBS! Vid nödsituation, ring 112 och följ instruktioner!