Säkerhet

Kameraövervakning

Efter förekomst av stölder och skadegörelse i vår fastighet uttrycktes en känsla av otrygghet bland drabbade medlemmar. Bedömningen av extern säkerhetsexpert var att kameraövervakning av fastigheten behövs för att förebygga vidare oönskade händelser.

Bilderna lagras för användning i efterhand. Lagring sker i ett låst utrymme och tillgång till bildmaterial är lösenordskyddat.

Bildmaterial granskas endast vid anmäld skada, händelse eller inbrott, och kommer endast att utföras av 1-2 bemyndigade personer inom föreningens styrelse. Då endast för att sammanställa material för en rättslig prövning. Ingen åtgärd för igenkänning av person sker vid bildernas insamlande utan endast i det fall bildmaterial kan bli föremål för rättslig prövning och då endast i samband med anmäld händelse.

Policy extralås i ytterdörr

Den medlem som önskar montera in ett extra lås i sin lägenhetsytterdörr kan göra detta under beaktande av följande villkor:

1. Extralåset skall monteras i därför förberedd plats i lägenhetsytterdörr nedanför det befintliga låset.

2. Extralåset skall vara av samma typ som det befintliga låset, dock utan krav på hantverkarläge.

3. Låsleverantör skall vara AB Byggbeslag i Malmö. E-mail: service.malmo@bbgruppen.se

4. Medlem ombesörjer själv beställning och svarar för alla kostnader.


Limhamn 2020-02-10

Styrelsen Brf Gennakern på Limhamn