Trivselregler

Trivselregler för Brf Gennakern 2020

För allas vår trivsel har inledningsvis följande ordningsregler beslutats av styrelsen för Brf Gennakern. Reglerna gäller som komplement till stadgarna.

1. Grillning

I brf Gennakerns utrymmen balkonger, terrasser och övriga utrymmen får grillning endast förekomma med följande grillar, alla andra typer av grillar är ej tillåtna:

  • Elgrill

  • Gasolgrill med gasoltub max 30 liter (på öppen yta) eller max 5 liter på inglasad balkong. Absolut förbjudet att förvara gasoltuber i källarförråden. Se MSBs skrift ”Gasol för hem och fritid” och Lagen om brandfarliga och explosiva varor, 2011:1011.

Vid grillning skall grillen vara placerad och monterad enligt fabrikantens anvisningar. Grillning avrådes vid stark vind.

På den gemensamma innergården finns 2 st grillplatser. Dessa är avsedda att användas som träkolsgrillar. Enbart medlemmar i Brf Gennakern tillåts använda dessa grillar och största hänsyn skall tas till de lägenheter som ligger i anslutning till grillarna för att minimera olägenheter av grillos! Härvid skall alltid, innan grillning företas, konstateras att vindarna har sådan riktning och styrka att påverkan på närbelägna lägenheter bedöms som minimal. Grillning avrådes alltid vid stark vind.

2. Sopor i Miljöhuset och Återvinningsrummet

Intervall för tömning av kärl mm kommer att utvärderas för att se om dagens nivå är korrekt.


Miljöhuset på gården. Viktigt att detta rum alltid hålls rent för att undvika oönskad lukt och andra olägenheter. Samtidigt är det viktigt att alla utnyttjar kärlen effektivt.

  • Se till att inte överfylla – utnyttja kärl som inte är fulla.

  • Belasta inte övrigt hushållsavfall med sådant som kan sorteras i återvinningsrummet

  • Rapportera till styrelsen om trasiga kärl eller om andra olägenheter.

Efter spill från trasiga kärl etc. kommer extra städning att krävas, vilket kostar extra.

Återvinningsrum

Det är önskvärt att alla gör vad som är möjligt för att komprimera plast och papp. Dessa containrar blir snabbt fulla.


3. Rökning

Med hänsyn till de många klagomål som redan kommit, den nya lagen om rökning på offentliga platser och våra rökande medlemmar har styrelsen som kompromiss beslutat att rökning på balkonger, uteplatser och terrasser bara kan tillåtas om det sker med hänsyn till omgivningen. Aska, fimpar och snusrester ska tas om hand så att kringboende slipper obehag.


4 .Åtgärder utanför den egna lägenheten

I föreningens lokaler, förutom lägenheterna, får inga som helst åtgärder vidtagas av den enskilde medlemmen. Om sådan åtgärd uppdagas kommer styrelsen att kräva återställning till ursprungligt skick på medlemmens bekostnad.


Limhamn 2020-05-29

Styrelsen Brf Gennakern