Andrahandsuthyrning

Brf Gennakern på Limhamn – policy andrahandsuthyrning

Baserat på gällande lagstiftning och föreningens stadgar kan styrelsen i brf Gennakern bevilja andrahandsuthyrning av medlems lägenhet förutsatt att medlemmen uppfyller föreningens kriterier för andrahandsuthyrning samt erhållit ett skriftligt beviljande från styrelsen.

Medlem som avser hyra ut sin lägenhet skall skriftligen minst en månad innan planerad start av uthyrning inlämna en ansökan om uthyrning till styrelsen. Ansökan skall beakta uthyrningskriterier samt skall även ange eventuella andra synnerliga skäl som medlemman önskar åberopa.

För andrahandsuthyrning gäller följande kriterier:

1.       Skriftlig ansökan skall skickas på mail (kontakt@gennakern.se) till styrelsen.

2.       Medlem skall skriftligen intyga att han/hon avser förbli medlem i föreningen efter uthyrningsperioden.

3.       Som skäl för uthyrning kan medlem åberopa något eller några av nedanstående skäl:

-          Verifierade studier på annan ort (>10 mil)

-          Verifierat arbete på annan ort (>10 mil)

-          Militärtjänst

-          Andra synnerliga skäl (såsom sjukdom, vård av anhörig, provboende med sambo etc.)

4.       Uthyrningstid. Tillstånd för uthyrning beviljas med max 6 mån i taget. Om förlängning av uthyrningstid önskas skall en ny ansökan inlämnas till styrelsen senast en månad innan pågående uthyrning upphör att gälla. Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning upp till totalt 18 månader. Därefter avslås ansökningarna.

5.       Hyresgäst. Relevanta uppgifter (CV) om den hyresgäst som medlem avser hyra ut sin lägenhet till skall anges i ansökan. Föreningen förbehåller sig rätten att begära komplettering av sådana uppgifter i det fall de är bristfälliga samt också avvisa föreslagen hyresgäst.

6.       Andrahandsuthyrning i form av korttidsupplåtelser  (<3 mån) medges ej.

7.       Andrahandsuthyrning medges enbart om privatuthyrningslagen (2013-02-01) gäller och medlem skall därför skriftligen intyga att ingen annan bostadsrätt än den i Brf Gennakern uthyres samtidigt.

8.       Avgift för andrahandsuthyrning. Föreningen tar ut en avgift från medlemmen med ett belopp av 10% av prisbasbelopp enligt stadgar per år.

9.       Vid andrahandsuthyrning ansvarar medlem för alla skyldigheter gentemot föreningen såsom erläggande av månadsavgift, iakttagande av ordningsregler etc. I det fall hyresgäst ej följer stadgar, ordningsregler, policies etc. är det medlemmens ansvar och medlemmen får ta alla konsekvenser av sådant beteende.

Limhamn 2020-02-10

Styrelsen i Brf Gennakern på Limhamn


Ansökan

andrahandsansökan_bostadsrätt.pdf