Köpa/Sälja

Att tänka på vid in- och utflyttning

Vid in- och utflyttning ur föreningen uppstår det ofta frågor kring en del praktiska aspekter kring flytten. Vi sammanställer några av dessa frågor på denna sida. Om där uppstår andra frågor eller funderingarna är ni välkomma att kontakta styrelsen. 


Garageplats/parkeringsplats: Om avflyttande medlem har en befintlig garage- eller parkeringsplats kommer denna att återgå till föreningen senast per avflyttningsdatum. Avflyttande medlem rekommenderas att kontakta styrelsen om han/hon önskar säga upp platsen tidigare. Platsen ingår inte i överlåtelsen av bostadsrätten. Notera att fjärrkontroll till garageport skall återlämnas till styrelsen senast per avflyttningsdagen.

Pantbrev (vänligen notera att denna punkt även gäller befintliga medlemmar som av någon anledning behöver tillsända föreningen nya pantbrev). Samtliga pantsättningshandlingar i original (nya pantsättningar i 2 exemplar, inklusive svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart och i enlighet med bestämmelserna i Bostadsrättslagen tillsändas föreningen enligt nedan:
Brf Gennaken på Limhamn
Märkning: Panthandlingar
NABO 114357, FE 617
107 76 Stockholm

Panthandlingar skall enbart skickas till ovanstående adress tillhörande föreningens ekonomiska förvaltare. Om handlingar skickas till annan adress kan handläggningstiden avsevärt försenas. Du som köpare eller befintlig medlem uppmanas att säkerställa att er mäklare eller bank har korrekt adress för panthandlingarna enligt ovan. 


Att tänka på vid avflyttning 

För dig som avflyttande medlem vill vi passa på att tacka för er tid i föreningen och önska er lycka till med ert nya boende! 

Vi ber er samtidigt att observera följande punkter:
*Fjärrkontroll till garaget skall lämnas tillbaka till av styrelsen utsedd person senast vid avflyttningsdagen.
*Router, Switch och Digital TV-box (samtlig utrustning ifrån Telia) tillhör föreningen och skall lämnas kvar i bostadsrätten. Om ni har extra tjänster hos Telia (högre hastighet, större kanalpaket etc), glöm inte att säga upp dessa extra tjänster.
*Samtliga nycklar (till såväl dörr som postlåda) och taggar lämnas till köparna vid tillträdet. Som huvudregel finns där 4 stycken av var. Det är enbart fjärrkontroll till garaget som skall återlämnas till styrelsen enligt ovan.
*Vi ber er notera att fordonstrafik inte är tillåten på innergården samt att vara observant om ni ställer upp ytterdörrar/portar, vänligen lämna inte dessa obevakade. 


Att tänka på vid inflyttning

För dig som inflyttande medlem vill vi börja med att önska er välkomna till föreningen!

Vi ber er notera att fordonstrafik inte är tillåten på innergården samt att vara observant om ni ställer upp ytterdörrar/portar, vänligen lämna inte dessa obevakade.

Router, Switch och Digital TV-box (samtlig utrustning ifrån Telia) tillhör föreningen och skall vara kvarlämnat i bostadsrätten. Gruppavtal och eventuella tillval aktiveras enklast via Telias hemsida - https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster

Föreningens hemsida innehåller bland annat relevanta policys och historiska nyhetsbrev, vi rekommenderar att ni ser över hemsidan och bekantar er med föreningen. 


För båda parter ber vi er tänka på följande, vid tillträdesdagen kommer er mäklare att hjälpa er med en likvidavräkning. Det är via likvidavräkningen eventuella avgifter regleras mellan er som säljare och köpare – utöver själva köpeskillingen. Föreningen delar inte upp fakturor i olika perioder för att matcha ert tillträde, utan vi hänvisar köpare och säljare att reglera dessa typer av poster via likvidavräkningen.