Policy Akuta Händelser

Brf Gennakern

Policy vid akuta händelser

Allmänt:
Vid akuta händelser som berör vår förening, Brf Gennakern, finns ett behov att utan dröjsmål informera medlemmarna om aktuell akut händelse. Denna policy har för avsikt att klargöra händelser, kommunikation mm i samband med en akut händelse i syfte att alla berörda medlemmar i tid skall erhålla erforderlig information om den akuta händelsen.


1. Två typer av akuta händelser

a) uppenbara akuta händelser såsom brand, förekomst av giftig gas och liknande där förlust av liv och/eller allvarliga skador kan bli följden.
b) övriga akuta händelser där inte förlust av liv och/eller allvarliga skador blir följden.

2. Larm/rapportering och information vid akuta händelser

Uppenbara akuta händelser enligt a) ovan

Myndigheter kan utfärda larm via etablerade kanaler såsom radio P4 mm. Medlemmar har då själv ansvar att iakttaga myndigheters instruktioner. Medlem som själv upptäcker en uppenbar akut händelse skall då utan dröjsmål larma 112 och dessutom via mail till styrelsen (kontakt@gennakern.se) informera om larmet.

Övriga akuta händelser enligt b) ovan

När medlem upptäcker en akut händelse/anomali i fastigheten skall HSB omgående kontaktas på tel 010-4423000 och styrelsen via mail (styrelsen@gennakern.se) informeras. Vid osäkerhet hurvida händelsen skall betraktas som akut gäller att händelsen skall rapporteras! HSB/Styrelsen tar sedan ställning till hurvida händelsen/anomalin är akut.

För att en händelse/anomali skall betraktas som akut gäller att:
- den kan få värdenedsättande skadliga konsekvenser på fastigheten och/eller enskild egendom
- den kan innebära fara för medlemmar och andra som vistas i eller i närheten av fastigheten

Styrelsen Brf Gennakern på Limhamn

2022-08-15