Informationsvägar

Brf Gennakerns styrelsen använder sig idag primärt av tre informationsvägar till medlemmarna:


Maillistan

Maillistan används för två typer av meddelanden. Kortare meddelanden för specifika ämnen och de längre informationsbreven som skickas ut minst en gång i kvartalet.


Maillistan samlar vi in genom vår GDPR-partner (BoNea), hur du registrerar dig till maillistan via BoNeas portal hittar du här.


Hemsidan

Då alla lägenheter inte har registrerat en mailadress så publiceras informationen som skickas till maillistan även till hemsidan för att göra den tillgänglig för alla.


Kortare meddelanden hamnar under Aktuellt direkt på startsidan (här) och informationsbreven publiceras i sin helhet under fliken Informationsbrev (här).


Informationsbreven publiceras i precis samma utförande som de skickas ut till medlemmar, men de kortare meddelanden som publiceras under aktuellt formuleras om för att bättre passa formatet och en helt publik platform.


Fysiska anslag

I fall när det är extra viktigt att nå ut till så många medlemmar som möjligt så gör vi det genom att lägga fysiska lappar i brevlådan eller i fastigheten, detta gäller till exempel inför stämman och viss information inför besiktningen.


När meddelandet gäller en viss fysisk plats, t.ex en hiss eller ett miljörum så används ibland en fysisk lapp direkt i det utrymmet. 


Rutiner

Hur dessa kanaler används för att sprida information i olika frågor beslutas av styrelsen.


Övrigt

Utöver dessa informationsvägar som styrelsen använder sig av finns det även en grupp på Facebook (här). Det är en digital samlingsplats för föreningens medlemmar för att lära känna varandra och diskutera allt möjligt som rör livet i Gennakern och Limhamns Sjöstad. Detta är inte en grupp för att göra felanmälningar rörande fastigheten eller kommunicera med styrelsen.