Välkommen

Brf Gennakern blev klar för inflytt 2018 och är en del av härliga Limhamns Sjöstad. Föreningen förvaltar en fastighet precis intill havet med fem hus och ett hundratal lägenheter. 

 

Aktuellt

Protokoll från årsstämma 2024-05-02

Protokollet från årsmötet kan fås på begäran via mail till styrelsen. 

2024-04-17
ÅRSSTÄMMA 2024

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gennakern på Limhamn kallar härmed till Ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2023.

Tid: torsdag den 2 maj, kl. 18:00.
Kaffe/te under och Info/frågestund efter stämmans slut.

Plats: Malmö Sjöscoutkår (den sjöscoutkår som huserar i de röda husen längs kajen, i höjd med stenugnsbageriet).

Anmälan: krävs via följande kontaktformulär (länk)
Anmälan kan också ske genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda med svar på nedan frågor, föreningsbrevlådan finns på Vaktgatan 8. Skriv och anmäl så att vi har anmälan senast torsdag 23 april:

Informationsbrev 2024


Nya informationsbrev hittar du här.

Styrelsen Brf Gennakern

Cykelpumpen är lagad!

2023-02-27
Munstycket till cykelpumpen är bytt i dag så vi kan rulla ack så lätt!

Vi ber er att noggrant läsa instruktionerna på planschen ovanför pumpen innan användning, vid korrekt användning kommer munstycket hålla längre. Om där råder oklarheter kring användningen, ber vi er fråga en granne (eller någon i styrelsen) innan användning.

Styrelsen Brf Gennakern

Informationsbrev Februari 2023

2023-02-23

Ett nytt informationsbrev hittar du här.

Styrelsen Brf Gennakern

Informationsbrev December 2022

2022 - 12 -20

Ett nytt informationsbrev för December 2022 hittar du här.

Styrelsen Brf Gennakern

Informationsbrev November 2022

2022 - 11 - 17

Ett nytt informationsbrev för November 2022 hittar du här.

Styrelsen Brf Gennakern

Rensning av övergivna cyklar i Brf Gennakern

2022 - 08 - 03

Många medlemmar har hört av sig och uttryckt att de upplever platsbrist i våra cykelställ. Som ni säkert märkt är det inte säkert att antal cykelställ innebär att samma antal cyklar ryms, då cykelkorgar, extra breda styren och dylikt kan medföra att en cykel tar mer plats än vad som är måttat i cykelstället.


Vi tror ändå att antalet cykelställ är tillräckligt, men att problemet är att det finns cyklar i våra cykelställ som ej används och som tar plats från cyklar som används. Cyklar vi syftar på är de som ser ut att vara övergivna, då de t.ex. saknar sadel/styre, rostig kedja, punktering på ett eller flera däck eller som är allmänt gamla och rostiga.


Därför kommer vi i två etapper att börja rensa cyklar i våra cykelställ. I den första etappen rensar vi de cyklar vi nämnt ovan, som ser ut att vara övergivna. Om detta inte skulle vara tillräckligt, kommer vi i en andra etapp utföra en mer övergripande utrensning.


Etapp 1

1 augusti 2022 - Cyklar som ser övergivna ut markeras med en röd/vit varningstejp som kommer att sättas på styre och sadel.

Etapp 2

1 oktober 2022 - Om markeringen sitter kvar efter 2 månader kommer vi anmäla de cyklarna till polisen som hittegods. Samtidigt som de anmäls till polisen kommer de flyttas till ett förråd i föreningens källare.

Etapp 3

1 april 2023 - Om ingen har hört av sig angående cyklarna inom 6 månader är cyklarna inlämnarens egendom, i detta fall bostadsrättsföreningens. Vi kommer då bestämma vad som sker med dem.


Tveka inte att kontakta styrelsen vid frågor.


Styrelsen Brf Gennakern

Protokoll från årsstämma 2022-05-03

Protokollet från årsmötet kan fås på begäran via mail till styrelsen. 

Kallelse till föreningsstämma i Brf Gennakern

2022 - 05 - 03

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gennakern på Limhamn kallar härmed till Ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2021. I år är det glädjande nog åter möjligt med ett fysiskt möte


Tid: torsdagen den 19 maj, kl. 18:00. Landgång och Info/frågestund efter stämmans slut.


Plats: Limhamns Folkets Hus, anmälan krävs via kontaktformuläret på föreningens hemsida: https://www.gennakern.se/kontakt/kontakta-styrelsen eller en lapp i föreningens brevlåda, Vaktgatan 8. 

Skriv och anmäl så att vi har anmälan senast torsdag 12 maj:

1. vem du är och lägenhetsnummer som du representerar och 

2. om du vill ha årsredovisningen i pappersform (vi mejlar till de adresser vi har) 

3. samt om du vill ha förtäring, landgång, vatten och kaffe/the med kaka.


DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande på stämman

4. Anmälan om ordförandens val av sekreterare

5. Fastställande av dagordningen

6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

7. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen

11. Beslut i fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Fråga om arvoden

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Beslut om stadgeändring för att kunna välja styrelseledamöter och suppleanter för 2 år i taget, för bättre kontinuitet i styrelsearbetet. 2:a och avgörande.

18. Motioner, 2 st., angående laddning av elbilar och samling av sopkärl.

19. Stämmans avslutande


Styrelsen


Efter stämmans avslutning sker servering av landgång, vatten kaffe/the med kaka till de som beställt.

I samband med förtäringen:

Styrelsens rapport om föreningens förhållande till Skanska.

Styrelsens rapport om utökning för laddning av elbilar i garaget.

Frågor från medlemmarna.

Styrelsen Brf Gennakern

Uppföljning efterbesiktning Fredag 25 Mars

2022 - 03 - 28

Tack till alla för inskickade mejl rörande 2-årsbesiktningen och kvarstående ärenden. De hjälpte till att ge en bild av status och vad föreningen behöver driva på hos Skanska. Stort tack också till de av er som tog er tid att släppa in besiktningsgruppen för att visa sådant som ni ansåg ej åtgärdats tillfredsställande.

 

Besiktningsmannen sätter nu ihop ett protokoll som Skanska ska arbeta efter för att rätta till återstående ärenden från 2-årsbesiktningen. Protokollet från efterbesiktningen tjänar också som påtryckningsmedel mot Skanskas underleverantörer som i vissa fall släpar rejält medan andra har gjort ett utmärkt arbete.


En glädjande sidokommentar från våra gäster i besiktningsgruppen var att föreningen ser snygg och prydlig ut i jämförelse med andra projekt de arbetar med för tillfället. Rent och snyggt bidrar till en god stämning under diskussionerna, sköter vi om vårt hus så blir entreprenörer mer inställda på att avhjälpa brister.

 

Observera att efterbesiktningen bara gällde återstående ärenden från 2-årsbesiktningen. Eventuella nya fel ska anmälas enligt tidigare meddelande.

Styrelsen Brf Gennakern

Efterbesiktning Fredag 25 Mars

2022 - 03 - 21

På fredag 25 mars kommer en efterbesiktning att ske i vår fastighet. Syftet med efterbesiktningen är att följa upp konstaterade fel och brister vid 2-årsbesiktningen med avseende på om och hur de har åtgärdats.

 

För denna uppföljning är det väsentligt att vi i styrelsen får input från er medlemmar och det som vi

önskar veta är följande:

- Är det några fel eller brister från 2-årsbesiktningen som inte är åtgärdade?

- Är det några fel eller brister från 2-årsbesiktningen som åtgärdats men inte blivit bra?

 

Uppgifter om ovanstående önskar vi att ni skickar via mail till besiktning@gennakern.se senast torsdag 24 mars kl 18.

Styrelsen Brf Gennakern

Informationsbrev December 2021

2022 - 03 - 02

Ett nytt informationsbrev för December 2021 hittar du här.

Styrelsen Brf Gennakern

Informationsbrev December 2021

2021 - 12 - 03

Ett nytt informationsbrev för December 2021 hittar du här.

Styrelsen Brf Gennakern

Åtgärd för porttelefonder inställd

2021 - 09 - 15


Åtgärd för porttelefonerna blir inte åtgärdade idag onsdag 15/9.

Assemblin återkommer med ny tidpunkt med bättre framförhållning.

Styrelsen Brf Gennakern

Åtgärd på porttelefoner uppskjuten 

2021 - 09 - 14

Åtgärd för porttelefoner utförs under morgondagen (Onsdag den 15 September). Se mail eller kontakta styrelsen för mer detaljerat tidsschema.

Vi ber samtliga ha sina dörrar i serviceläge alternative vara hemma på utsatt tid.

Styrelsen Brf Gennakern

Åtgärd på porttelefoner uppskjuten 

2021 - 09 - 06

Den planerade åtgärden av porttelefoner i samtliga lägenheter är uppskjuten. Ett nytt perliminärt datum är satt till den 15 September.

Mer detaljerad information kommer så fort allt är fastställt.

Styrelsen Brf Gennakern

Aktivitetsdag Brf Gennakern

2021 - 08 - 26

Söndagen den 5.e september bjuder vi in alla medlemmar i föreningen till att medverka på en gemensam ”fixar-dag” och korvgrillning.

12:00: Trivsel-trädgårdsgårdsgruppen ses vid miljöhuset på gården

13:00 Grillen på gården närmast vattnet tänds och föreningen bjuder på 2st korv med bröd per person

Styrelsen Brf Gennakern

Planerad åtgärd av problem med porttelefoner

2021 - 08 -25

Skanska och Assemblin planerar för åtgärd av problem med porttelefoner som kräver tillgång till lägenhet.  Preliminärt ska detta ske i vecka 36 dvs mellan 6 – 10 september. Mer information följer när vi fått närmare besked.

Styrelsen Brf Gennakern

Formulär om utemöbler

2021 - 08 -21

Styrelsen utvärderar att förse innergården med en större förankrad sittgrupp med bord, avsedd för ca 10 personer. Vi skulle vilja be samtliga medlemmar att fylla i formuläret här på hemsidan. Du hittar det under Kontakt > Undersökning utemöbler (länk här).

Styrelsen Brf Gennakern

Fukt i källaren

2021-07-17

Styrelsen har fått in observation om fukt i källaren. Skanska är inkopplade och har satt in initiala åtgärder; samt skall utreda vidare med hjälp av specialister. Medlemmar som observerar fukt i sina källarutrymmen får gärna ta en bild och skicka till besiktning@gennakern.se tillsammans med förrådsnummer och datum.

Styrelsen Brf Gennakern

2-årsbesiktningen

2021-05-29

Stort tack från besiktningsgruppen som kunde genomföra besiktningen som planerat.

Detta tack vare era förberedelser och att ni tog er tid att släppa in gruppen vid rätt tid.

Nu väntar vi först på utlåtandet från besiktningsmannen och därefter Skanskas plan för åtgärder.

Styrelsen Brf Gennakern

Valberedningen önskar kandidater till styrelsen

2021-04-29

Dags för föreningsstämma. Valberedningen tar gärna emot förslag på kandidater till styrelsen. Föreslå dig själv eller någon som du tror kan göra ett bra arbete för föreningens bästa. Se separat utskick för detaljer.

Styrelsen Brf Gennakern

Kallelse 2 års besiktning

2021-04-23

Kallelse till 2 års besiktning sitter uppe i fastigheten och finns även tillgänglig här.

Styrelsen Brf Gennakern

Reparation av garageport, blockerad Onsdagen den 17:e Mars 09-12

2021-03-09

Onsdagen den 17 Mars (nästa vecka) kommer det utföras ett reparationsarbete på garageporten. Med anledning av detta kommer det inte vara möjligt att ta sig upp eller ner (varken bil eller cykel) mellan 09.00 - 12.00.

Vänligen se till att de fordon ni behöver under förmiddagen är uppe ur garaget innan 09.00.

Styrelsen Brf Gennakern

Uppskjuten 2-årsbesiktning nytt datum

2021-02-22

För att genomföra 2-årsbesiktningen vid en tidpunkt där smittspridningen har blivit mer hanterbar och därmed mer tillgänglig så att inte bara en boende och besiktningsmannen kan vara på plats vid besiktningstillfället har bostadsrättsföreningens styrelse, Skanska och besiktningsgruppen bestämt en ny vecka för 2-års besiktningen:

Vecka 21 (24–28/5)

I god tid avser vi att tillsammans med Skanska och besiktningsgruppen sända ut en kallelse där det kommer att framgå inom vilket tidsspann Er lägenhet kommer att besiktigas.

Inget vad gäller Skanskas femåriga garantiåtagande påverkas av denna senareläggning.

Styrelsen Brf Gennakern