Informationsbrev

Brev från Styrelsen Brf Gennakern


Limhamn 2024-03-22


Kära medlemmar

Då var det dags för årets andra informationsbrev. Februari var varmare än normalt och tur var det eftersom en komponent i styrsystemet havererade den 9 februari vilket fick till följd att våra 4 st värmepumpar stannade och slutade ge sitt bidrag till uppvärmningen av fastigheten. Detta medförde i sin tur att inköpet av fjärrvärme från E.ON ökade betydligt under värmepumparnas stillestånd. Som plåster på såren reducerades dock elkonsumtionen under perioden. Styrsystem och värmepumpar fungerar nu som de ska och vi konstaterar att våra värmepumpar, som återvinner värmen i frånluften, är av stor betydelse för vår värmeekonomi.


Läckage i källare och garage

Skanska fortsätter med tätningsarbeten. Läckagen i garagets östra del är tätade och snart påbörjas tätning i garagets västra del. Tätningsarbeten gällande läckage i källarförråd pågår och beräknas hålla på en tid framöver.


Återvinningsrum

Sedan en tid tillbaka noterar vi god ordning i återvinningsrummet och vi vill uttrycka vår uppskattning till alla medlemmar som hörsammat alla anvisningar om hanteringen av avfall. 


5-årsbesiktning

Skanska startade 9 januari med att åtgärda fel och brister i lägenheterna som uppdagades vid 5-årsbesiktningen. Enligt senaste uppdatering från Skanska återstår att åtgärda ett antal fel och brister och vi väntar på besked när allt är klart. 

När åtgärderna enligt Skanska är slutförda kommer styrelsen att göra en uppföljning för att utröna hurvida allt är åtgärdat tillfredsställande och fånga upp sådant som eventuellt hamnat mellan stolarna.


Hjärtstartare

Föreningen har investerat i och installerat en hjärtstartare. Den är placerad i garaget, precis bredvid rampen, på stolpen vid bilplats 1 (mitt emot cykelpumpen).

Skåpet får endast öppnas i nödsituation. Vänligen meddela styrelsen skyndsamt om skåpet eller hjärtstartaren verkar påverkade.

Om hjärtstartaren skulle behöva användas i en nödsituation, meddela styrelsen i efterhand så nödvändiga kontroller och byte av utrustning kan genomföras, så vi fortsätter ha en fungerande hjärtstartare.
Ni hittar en instruktionsfilm för hur hjärtstartaren används via följande länk: https://vimeo.com/834034000/ebe3cd6bd8
OBS! Vid nödsituation, ring 112 och följ instruktioner!


Telia

De som ännu inte hämtat ut den nya Teliautrustningen ombedes kontakta styrelsen!


Cykelgaraget

Att flytta en annan persons cykel för att ta denna persons plats är ett osnyggt beteende som är helt oacceptabelt. Vi efterlyser hyfs och fason i cykelgaraget!

Ytterligare en cykelrensning planeras senare under året.


Trivselregler

Nu när våren och sommaren är i antågande finns det anledning att påminna om de trivselregler som gäller i vår förening. Speciellt skall regler för grillning och förvaring av gasol iakttagas. På hemsidan återfinns trivselreglerna.


Trätrallar

Varje medlem ansvarar för skötseln av trädäck och trätrallar på sin balkong och/eller terrass. Skötseln innebär rengöring och ytbehandling. För mer information, se relevanta bruksanvisningar.

Vi möter våren

Den 7:e april kl 14-16 möts vi på gården för att hälsa våren välkommen. Som vanligt pysslar vi om vår fastighet, fikar och förhoppningsvis njuter av vårsolen!
Vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Gennakern

Brev från Styrelsen Brf Gennakern


Limhamn 2024-01-31


Kära medlemmar

Här kommer årets första informationsbrev och styrelsen önskar alla medlemmar en God Fortsättning på det nya året!

När vi summerar 2023 tycker vi preliminärt att läget ser bra ut givet förutsättningarna och det ger oss en god start på 2024. Bokslut kommer att delges alla senare i anslutning till föreningsstämman som vi preliminärt planerar till torsdag 2 maj.

Styrelsen har alltid fokus på kostnadseffektivitet och ordning och reda i verksamheten och för bästa resultat är medverkan från alla medlemmar synnerligen väsentligt. Ni kan kanske tycka att vi tjatar om samma saker gång efter gång men vi kommer att envist fortsätta påminna om vad som gäller tills vi alla har rättat in oss i ledet.


Läckage i källare

Som vi berättade om i förra info-brevet kommer schaktningsarbeten att företas för tätningsarbeten.

Dessa beräknas starta vecka 5 enligt senaste prognos från Skanska


Källarförråd

Trots påminnelser förekommer det fortfarande föremål som förvaras på rördragningar i källarförråd.

Detta är ej tillåtet och vi påminner återigen att de skyldiga utan dröjsmål avlägsnar dessa föremål.


Återvinningsrum

Som de flesta av oss förmodligen noterade var pappcontainrarna liksom också glascontainrarna överfulla under julhelgen. Uppenbarligen har många av oss medlemmar inte hörsammat det regelverk som gäller återvinningsrummet.

Detta gäller: 

- Alla papplådor, tetrapack etc skall plattas till innan de läggs i containern.

- Större pappförpackningar från t.ex. möbel- och TV leveranser och andra oproportionellt stora

förpackningar skall ej placeras i återvinningsrummets containrar. De skall dumpas i kommunens

återvinningsstationer t.ex. vid Ribergsborgsstigen eller Ollebo.

- Pappcontainrar och glascontainrar kan användas så länge som locket går att stänga helt. När

containrarna är fulla får man vänta med att kasta papp och glas tills de är tömda alternativt utnyttja

kommunens återvinningsstationer.

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT PLACERA PAPPLÅDOR, GLASFLASKOR ETC PÅ

ANDRA PLATSER I ÅTERVINNINGSRUMMET ÄN I CONTAINRARNA!

- Observera att när det gäller papp, plast, glas och metall är det endast förpackningar som kan

slängas i containrarna. Således hör ej t.ex. stekpannor, trälådor, elektronik etc hemma i

återvinningsrummet.


Fr.o.m. 1 jan 2024 gäller nya lagar för återvinning och det är lagvidrigt att sortera fel!

Styrelsen kommer inte att utöka antalet containrar i återvinningsrummet. Däremot har beslut tagits

att tömma papp- och glascontainrar en extra gång vid jul/nyår och påsk.5-årsbesiktning

Skanska startade 9 januari med att åtgärda fel och brister i lägenheterna som uppdagades vid 5-årsbesiktningen. Enligt planen skall åtgärderna vara slutförda till slutet av januari. Tidplan för åtgärdande av de allmänna utrymmena är ej ännu fastlagd. När åtgärderna enligt Skanska är slutförda kommer styrelsen att göra en uppföljning för att utröna

hurvida allt är åtgärdat tillfredsställande och fånga upp sådant som eventuellt hamnat mellan

stolarna.


Radiatorer i allmänna utrymmen

I energisparsyfte skall radiatorer vara inställda på frostsymbolen i trapphus och på 1 i källarutrymmen. Alla uppmanas att inte ändra dessa inställningar och i förekommande fall ställa in reglagen i dessa lägen om de har en annan inställning.


Telia

Först vill vi rikta ett stort tack till er medlemmar som hämtade ut den nya utrustningen från Telia på

någon av de inbokade tillfällena i januari!

Det nya avtalet är aktiverat sedan 29 januari och vi hoppas att ni är nöjda med de nya tjänsterna!

Om ni skulle behöva hjälp med installationen så påminner vi om informationen på vår hemsida.

Om ni ännu inte hämtat ut er utrustning kan utlämning ske efter överenskommelse med styrelsen.

Vänligen kontakta oss per e-post (kontakt@gennakern.se) och inkludera ert namn och lägenhetsnummer, t.ex. A1-1501 och gärna ett par olika förslag för när vi kan mötas upp (mellan kl 18-20 på vardagar eller kl 11-13 på helger) så försöker vi hitta ett tillfälle som passar! 

Kvittens kommer att skrivas vid utlämning och kom ihåg att ta med legitimation och att endast medlem i föreningen kan kvittera ut utrustningen.


Vi möter våren

Den 7:e april kl 14-16 möts vi på gården för att hälsa våren välkommen. Som vanligt pysslar vi om vår fastighet, fikar och förhoppningsvis njuter av vårsolen!

Ännu en gång - God Fortsättning på 2024!!


Styrelsen för Brf Gennakern

Brev från Styrelsen Brf Gennakern


Limhamn 2023-12-20


Kära medlemmar

Här kommer årets sjätte och sista informationsbrev. Vi kan konstatera att vintern faktiskt kom och med den både snö och kyla. Kul för alla barn och de som gillar vinterförhållanden men inte lika roligt när det gäller el- och uppvärmningskostnader. Från och med i övermorgon går vi dock bokstavligen mot ljusare tider, vilket ju är något att se fram emot. Dessutom; glöm inte att kontrollera att entrédörrarna går ordentlig i lås efter passage; vi har emellanåt problem med detta!


Läckage i källare

Som vi berättade om i förra info-brevet har vi haft ett antal läckor i källare och garage. Skanska håller just nu på med sin fuktexpert att identifiera läckvägarna. Så snart detta är gjort kommer tätningsarbeten att utföras. Högst sannolikt kommer mycket av tätningsarbetena ske på utsidan av fastigheten och vi får vara beredda på avgränsade områden med schaktgropar under utförandet av tätningarna.


Källarförråd

Vi upprepar vår anmodan att avlägsna föremål som är placerade på rördragningar i källarförråden.


Återvinningsrum

Vi upprepar vikten av att komprimera papp och kartonger innan de slängs i containrarna. Som det är nu blir containrarna överfulla och det medför en merkostnad för föreningen (oss alla). Om alla hörsammar vår uppmaning att komprimera allt som slängs i containrarna så undviker vi överfulla containrar. Allt kan komprimeras dvs plattas ut!

Och så; om det inte ryms mer i containrarna så vänta med att kasta papp/kartong eller ta med dem till annan återvinningsanläggning. Självfallet skall större papplådor såsom flyttlådor, pappförpackningar för möbler, TV-skärmar etc dumpas i annan återvinningsstation; förslagsvis den på Ribergsborgsstigen, 400 m från vårt hus.


5-årsbesiktning

Besiktningen är nu genomförd och protokoll etablerat. Nu återstår för Skanska att åtgärda alla fel och brister enligt protokollet. En tidplan för detta är under utarbetning och alla medlemmar kommer att delges tider då arbeten skall utföras i resp lägenhet. Preliminärt kommer garantiarbetena att starta i januari 2024. Besiktningsprotokoll för egen lägenhet kan begäras via kontakt@gennakern.se med angivande av hus och lgh-nr (t.ex. A1-1501).


Snöröjning

Föreningen har avtal för snöröjning och halkbekämpning. Sporadisk snöröjning kommer att ske på innergården. All halkbekämpning sker utan saltinblandning och anledningen till detta är att undvika onödig negativ påverkan på betong.


Hissrännor

Nu under vintern när vi alla ofta drar in mer sand och annat under fötterna är det av största vikt att vi undviker att få ned detta i hissdörrarnas rännor. Dessa är känsliga för partiklar och kostbara reparationer kan bli följden av skräp i dessa rännor. Alltså, undvik att trampa på rännorna vid i- och urstigning i hiss.


Styrelsen önskar alla EN GOD JUL OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR!!!


Limhamn 2023-12-20

Styrelsen för Brf Gennakern

Brev från Styrelsen Brf Gennakern


Limhamn 2023-11-16


Kära medlemmar

Här kommer årets femte informationsbrev och vi kan konstatera att hösten är här och kanske också snart vintern såvida det inte blir som förra säsongen då vintern uteblev.

Denna höst är speciellt intensiv för styrelsen då vi, förutom budgetarbete, har att hantera 5-årsbesiktningen och dess konsekvenser. T.ex så måste ett antal tjänster upphandlas som tidigare sköttes av Skanska som en del av garantin. Beträffande våra lägenheter så återkommer styrelsen med en åtgärdsplan.

Nedan följer ett antal punkter som vi önskar delge er.


Enkät gällande samlingslokal

Vi har erhållit svar på enkäten och den visar att 63% av alla som svarade är positiva till styrelsens förslag att använda gårdshuset som framtida samlingslokal. Innan vi fattar ett slutgiltigt beslut i frågan om samlingslokal kommer vi att nyansera och presentera argumenten för detta alternativ i

syfte att öka förståelsen och stödet.

Glöggmingel 10 dec 2023 kl 14-16

Vi pysslar om vår fastighet på sedvanligt sätt och avslutar med glögg och pepparkakor i god grannanda!

Omhändertagna cyklar

De cyklar som föreningen omhändertog har nu bortforslats av Rebike. Allt hantering har skett enligt gällande lagstiftning.

Eftersom det tycks finnas ytterligare cyklar i garaget som är att betrakta som övergivna kommer en ny vända med identifiering av sådana att ske på samma sätt som tidigare.

Ordning i cykelställ

Det förekommer emellanåt ”felparkerade cyklar” i cykelparkeringen. Cykelparkeringen är hårt belastad och det är trångt. Noteras skall att föreningen har satt in 30 st extra platser efter inflyttningen 2018 och ytterligare platser kan ej etableras. Vi får alltså hålla till godo med de platser vi har och alla uppmanas att visa hänsyn och parkera sina cyklar på där för avsedda platser och inte ianspråktaga allmänna utrymmen.

Läckage i källare

Ett nytt läckage uppstod i augusti och vatten på golvet i förråd 27,44 och 45 noterades. Skanska utförde då åter en tätning i dessa förråd.

I slutet av oktober i samband med nordvästliga vindar och regn noterades åter inläckage av vatten, nu i förråd 44 och 45. Vid detta tillfälle identifierades en läckväg c:a 2 m ovan golv i förråd 44.

Senare har läckage vid p-plats 12 och 13 och förråd 18 noterats och efter senaste kraftiga regn mot de norra faserna även läckage vid p-plats 32 och 38. Viss inläckning i garage från brandluckor förekommer vid kraftiga regn.

Skanska är vidtalad och utredning pågår för identifiering av läckvägar. Så snart utredningen är klar kommer Skanska att åtgärda läckorna.


Källarförråd

I ett antal förråd har det noterats att olika föremål lagras ovanpå rördragningar. Detta är förbjudet och ni som är berörda anmodas att omgående avlägsna dessa föremål. Vi påminner om föreningens policy gällande förvaring i förråd.


Garage, 2:a handsuthyrning

Ingen 2:a handsuthyrning av p-plats får ske utan godkännande från styrelsen.


Återvinningsrum

Det noteras att fortfarande slarvas det med komprimeringen av avfall och då speciellt papp/kartong.

Förutom flagranta överträdelser där hela kartonger ställs ovanpå eller bredvid containrarna,

förekommer ofta mindre ej ihopvikta förpackningar. Om vi alla viker ihop/komprimerar alla våra förpackningar, stora som små, så undviker vi överfulla containrar.
Plast- och restavfallscontainrarna är också ofta överfulla. Eftersom större delen av volymen är luft hjälper det att evakuera så mycket luft man kan innan påsarna försluts.

Åter är det värt att nämna att absolut en majoritet av oss medlemmar sköter hanteringen alldeles utmärkt i återvinningsrummet.


Facebook

En ny facebookgrupp har etablerats relaterad till Brf Gennakern. Eftersom föreningen har upplåtit namnet Brf Gennakern till facebookgruppen gäller att ansvarig administratör för gruppen skall ingå i föreningens styrelse. Nya ansvariga administratörer är Joakim Olsson och Mika Hallbäck Vuorenpää.


Telia

Gruppavtalet med Telia är omförhandlat och under kvartal 1, 2024, träder ett nytt avtal in. Detta innebär sänkt månadsavgift till 200 kronor för 2024 (därefter justering med konsumentprisindex årsvis). Det blir något färre kanaler till tv:n, med möjlighet att lägga till fler om så önskas. Vi får tillgång till upp till 10x snabbare fiberanslutning till respektive lägenhet (upp till 1000/1000 Mbit/s). För mer information, vänligen se bifogat infoblad gällande det nya gruppavtalet.


TV-box och router

TV-boxen och routern tillhör lägenheten och skall lämnas kvar vid utflyttning. Skulle dessa saknas efter utflyttning förbehåller sig föreningen rätten till kompensation från den utflyttade motsvarande kostnaden för nyanskaffning av TV-box och router.

Nycklar och taggar

Vid förlust av lägenhetsnyckel och/eller tagg skall detta omgående rapporteras till styrelsen. De förkomna nycklarna/taggarna kan då spärras och vi undviker eventuella ovälkomna påhälsningar.


Styrelsen önskar alla en skön höst och en bra start på vintern om den nu kommer!


Styrelsen för brf Gennakern

Brev från Styrelsen Brf Gennakern


Limhamn 2023-08-28


Kära medlemmar

Här kommer årets fjärde informationsbrev och vi kan konstatera att både sommar- och semestertider i det närmaste nu är över för denna gång och att vi har att se fram emot den härliga hösten med allt vad det innebär. Denna gång har vi från styrelsen inte alltför mycket att rapportera och informera om men några punkter av intresse vill vi påminna om:


Enkät gällande samlingslokal

Ni har alla fått via mail en enkät där vi efterlyser Ert ställningstagande till styrelsens alternativ och förslag gällande samlingslokal i föreningen. Nu påminner vi om att svar på enkäten skall vara styrelsen tillhanda senast 31 augusti 2023.


Gårdsträff 24 sep kl 14 - 16

Som nämndes i förra informationsbrevet träffas vi på gården den 24 sep kl 14 – 16 till en ”säg hej då till sommaren”-träff. Vi pysslar om vår fastighet, vi umgås och avslutar med en fikastund. Vi har nu införskaffat mer utrustning för städning och trädgårdsarbete och har nu en bra uppsättning redskap som vi tror skall vara tillräcklig att sätta i händerna på alla som ansluter till träffen. Våra gårdsträffar är ett utmärkt tillfälle att lära känna grannarna!

Välkomna!

Inbrottsskydd

Vi hemsöks fortfarande av suspekta individer som försöker bryta sig in eller på annat sätt ta sig in i vår fastighet med syfte att stjäla cyklar och annat. Förutom den förlust av egendom som kan uppkomma vid inbrott uppstår också skador på dörrar när förövarna bryter sig in eller försöker bryta sig in. Dessa är kostsamma att åtgärda.

Det vi som enskilda medlemmar kan göra för att stävja inbrott är att alltid kontrollera att entrédörrar går i lås efter passage! Låt oss alla göra detta till en vana!!!

Styrelsen önskar alla ett gott slut på sommaren och en härlig höststart!


Limhamn 28 augusti 2023

Styrelsen för brf Gennakern

Brev från Styrelsen Brf Gennakern


Limhamn 2023-07-17


Kära medlemmar

Här kommer årets tredje informationsbrev och nu är sommaren definitivt här. Efter en osedvanligt

varm och torr period har vädret nu börjat likna en mer normal svensk sommar med ömsom regn och

sol och varmt och kallt. Återigen påminner vi om hänsyn till grannar när vi befinner oss ute på våra

balkonger och terrasser. Vi hoppas att alla kan njuta av sommaren så länge den varar!

Nedan följer några aktuella punkter vi önskar informera om.


Bidrag El

Föreningen har nu erhållit elstödet från skattemyndigheten för föreningens totala elkonsumtion för

perioden fram till 1 okt 2022. Återbetalning av den del av elstödet (79 öre/kwh) som är hänförligt

till medlemmarnas elkonsumtion sker som avdrag på en kommande avi och regleras automatiskt via

Nabo.


5-årsbesiktning

Styrelsen har haft ett första planeringsmöte med utsedd besiktningsman, Pantektor. Besiktningen

beräknas preliminärt äga rum under vecka 41, 2023.

Försommarträff 18 juni

Söndagen den 18 juni genomfördes ”försommarträff” på gården med vård av fastigheten och fika.

Stort tack till alla som deltog i arbetet och gemenskapen! Vi noterade fler deltagare än tidigare

träffar och det föranleder oss att införskaffa mer redskap och annan utrustning för kommande

träffar. Vår förhoppning är att trenden med ökat deltagande håller i sig.


Hej då till sommaren 24 september

Söndag den 24 september kl 14 – 16 ordnar föreningen en träff på gården. Som vanligt förenar vi

nytta med nöje och alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!


Undanställda cyklar

Beträffande de 9 undanställda cyklarna som flyttats från cykelparkeringen i garaget för över 8

månader sedan, så kommer dessa att överlåtas i augusti till företag för återvinning.


Balkonger och uteplatser

Styrelsen vill återigen göra alla medlemmar uppmärksamma på att det åligger varje medlem att se

till att balkonger, terrasser och uteplatser utrustas i enlighet med den policy som framgår av

föreningens hemsida.

T.ex. skall vind- och insynsskydd på balkonger vara utförda i glas eller föreskriven grå väv. Andra

varianter såsom vass eller liknande är ej acceptabelt då detta alltför mycket avviker från den

enhetliga helhetsbild som föreningen eftersträvar. Avvikelser från helhetsbilden är helt enkelt

störande.

Styrelsen kommer att följa upp efterlevnaden av föreningens policy gällande ovanstående efter

sommaren och i förekommande fall vidtaga åtgärder.


Samlingslokal

Vid stämman i maj fick styrelsen i uppdrag att ta fram olika alternativ för en lokal för

föreningsmöten och andra sammankomster. Styrelsen har nu arbetat fram 3 st alternativ och inom

kort kommer en enkät att skickas ut till alla medlemmar för ställningstagande till de 3 alternativen.


Sandlådan

Den sandlåda som finns på gården och avsedd för barnen har visat sig vara en sanitär olägenhet

eftersom lösa katter använder sig av sandlådan för sina behov. Efter moget övervägande har

styrelsen beslutat att ta bort sandlådan. Den friställda marken där sandlådan stått kommer att

utnyttjas för annat; för stunden ett obestämt framtida projekt; kanske en smultronodling, hårdgjord

yta etc.


Debitering varmvatten och el

P.g.a. ändring i faktureringsrutiner hos Nabo blir det en månads förskjutning i debiteringen av

varmvatten och el från augustiavin.


Styrelsen önskar alla en fortsatt underbar sommar.

Limhamn 17 juli 2023

Styrelsen för brf Gennakern

Brev från Styrelsen Brf Gennakern

Maj 2023

Informationsbrev till medlemmar i brf Gennakern

Limhamn 2023-05-26


Kära medlemmar

Här kommer årets andra informationsbrev och nu är våren definitivt här och övergår snart i sommar.

Vi kommer att vara utomhus betydligt mer bl.a. på våra balkonger och terrasser och det finns anledning att påminna om vad som gäller beträffande grillning och hänsyn till grannar. Om detta finns att läsa i föreningens stadgar och policies.


Föreningsstämman

Årets föreningsstämma hölls i Limhamns sjöscouters lokal vid kajen den 3 maj och glädjande nog infann sig fler deltagare i år jämfört med förra året; c:a 40 röstberättigade medlemmar vs. 30. Lokalen är inte så stor jämfört med Folkets Hus och saknar sofistikerad anläggning för ljud och bild. Trots detta avlöpte stämman mycket bra och den mindre lokalen bidrog till en intim och bra stämning. Den enkla förtäringen i anslutning till stämman föreföll vara tillräcklig. Det skall nämnas att föreningen med ovanstående arrangemang av stämman gjort en betydande kostnadsbesparing jämfört med förra årets stämma i Folkets Hus.

Protokollet från stämman distribueras via mail till de medlemmar som begär protokollet.


Energibesparande åtgärder

De energibesparande åtgärder som vidtogs i föreningen under hösten 2022 har reducerat energiförbrukningen av el och fjärrvärme. En jämförelse av föreningens energiförbrukningen under vinterhalvåret före resp. vinterhalvåret efter vidtagna energisparårgärder ger en reduktion av el på c:a 15000 kwh och fjärrvärme på c:a 30000 kwh. Visserligen kan jämförelser med andra år ge olika resultat p.g.a. väderlek, men en tydlig reduktion kan vi alla glädjas åt och då alla data för 2023 finns på plats kan en mer fullständig analys göras.


Solceller

Beträffande solcellsinstallation på våra tak har till slut 3 st offerter erhållits. Det visar sig att offertpriserna är höga beroende framförallt på det omfattande kablage som erfordras i vår fastighet. Kortfattat är vår fastighet med 5 st huskroppar, komplicerade skyddsåtgärder vid installation samt omfattande kablage allt annat än optimal för solcellsinstallation. Kostnaden per installerad kW är i nuläget alltför hög, men styrelsen fortsätter dock ansträngningarna att finna en lönsam solcellslösning.


Bidrag El

Som nämndes på årsstämman är det fortfarande oklart hur och när återbetalning av elkostnad fram till 1 okt 2022 kommer att ske. Det som nyligen framkommit är att ansökan om återbetalning av bidraget skall insändas efter 30 maj. Styrelsen bevakar ärendet. 


5-årsbesiktning

Vi tackar för all information om fel och brister som inkommit inför stundande 5-årsbesiktning. Informationen kommer att användas i planläggningen av besiktningen som nu har påbörjats och som kommer att pågå under ett antal månader framöver.


Vårröj 16 april

Söndagen den 16 april genomfördes ”vårröj” på gården. Vi tvättade glastaken till entréerna, rensade ogräs mellan plattor, sopade bort halkbekämpningssanden, tvättade fasader, oljade in bänkar mm. Stort tack till alla som deltog i arbetet! Efteråt fikade vi tillsammans. Mycket trevligt att träffa grannar över ett kvastskaft och en kopp kaffe. Tråkigt dock att inte fler medlemmar anslöt till denna träff.


Undanställda cyklar

Beträffande de 9 undanställda cyklarna som flyttats från cykelparkeringen i garaget för över 6 månader sedan, så kommer dessa att avlägsnas och skrotas om 3 månader räknat från detta informationsbrevs datum. Inom denna tid måste alltså eventuella ägare ta hand om sin undanställda cykel. Sen är det för sent. De undanställda cyklarna står i barnvagnsförrådet i källaren på Vaktgatan 8.


Försommarträff 18 juni

Den 18 juni kl 14 – 16 ordnar föreningen en försommarträff på gården. Som vanligt förenar vi nytta med nöje och alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!


Balkonger och uteplatser

Styrelsen vill göra alla medlemmar uppmärksamma på att det åligger varje medlem att underhålla sina balkonger och uteplatser. Mer om detta i bopärmen från Skanska. Bl.a. är det viktigt att med terassolja behandla trädäcken. Det är också viktigt att balkonger och uteplatser är utrustade i enlighet med föreningens policy för

balkonger och uteplatser. Policies finns på föreningens hemsida. T.ex. skall vind- och insynsskydd utgöras av föreskriven grå väv eller glas. Styrelsen kommer att under året följa efterlevnaden av policies och anmodar alla som idag avviker från dessa att inrätta sig i ledet.


Soprum

Fortfarande förekommer plastpåsar i matavfallskärlen vilket inte är bra, då vi alla vet att plast inte bryts ned i rötningsprocessen som övrigt organiskt material.

Fortfarande förekommer också hela och ej ihopvikta lådor och förpackningar i förpacknings- och wellpappkärlen och ibland också utanför kärlen.

Sådana avvikelser från korrekt hantering skall vi undvika och det är bra om vi alla hjälps åt att påpeka avvikelser.

Det skall noteras att i stort sett alla medlemmar sköter sophanteringen på ett alldeles utmärkt sätt! 


Källaren

Styrelsen påminner om den policy som finns för källaren. T.ex. är det inte tillåtet att belamra rördragningar med tillhörigheter. Policyn återfinns på hemsidan.


Garaget

Styrelsen påminner om den policy som finns för garaget. T.ex. är det inte tillåtet att förvara tillhörigheter i garaget. Garaget är avsett för bilar, MC och cyklar – inget annat!

Policyn återfinns på hemsidan. Styrelsen önskar alla en underbar sommar. Vi har tillsammans en fantastisk fastighet och vi skall gemensamt vårda och hantera den för allas trevnad.

Limhamn 26 maj 2023

Styrelsen för brf Gennakern

Brev från Styrelsen Brf Gennakern

Februari 2023

Informationsbrev till medlemmar i brf Gennakern 

Limhamn 2023-02-22 


Kära medlemmar Här kommer det nya årets första informationsbrev. 


Vi har kommit en bra bit in i februari och snart kan vi lägga de ”värsta” vintermånaderna bakom oss och börja njuta av mer ljus och värme. 


Den gångna vintern har hittills varit tämligen mild och det tillsammans med genomförda energisparande åtgärder i fastigheten har reducerat vår inköpta fjärrvärme från E.ON jämfört med tidigare år. Elförbrukningen har också reducerats något jämfört med tidigare år. Detta är givetvis positivt för föreningens ekonomi. 


Som vi alla vet brottas vi numera med mycket höga elpriser och de lär fortsätta vara höga många år framöver. Såsom omnämndes i förra informationsbrevet har styrelsen vidtagit relevanta energibesparande åtgärder som är möjliga att genomföra med minimala kostnader för föreningen. Ytterligare energisparande åtgärder erfordrar investeringar och i dagsläget bedömer styrelsen att sådana inte är ekonomiskt försvarbara. Däremot förefaller solceller på taken vara en investering som kan vara lönsam för föreningen. 


Solcellsgruppen har i dagsläget begärt offerter från 7 st leverantörer och inom någon vecka skall 3 st offerter finnas på plats för utvärdering. En solcellsanläggning på taken till våra hus kommer att kunna ha en effekt på 40 – 70 kw och en årsproduktion på 40000 – 70000 kwh beroende på hur mycket takyta som utnyttjas. 


Föreningen är berättigad till återbetalning av elkostnader från Svenska Kraftnät. Tidpunkt för återbetalningen och hur den ska gå till liksom hur det blir med fortsatta återbetalningar är i skrivande stund okänt. Vi bevakar noga myndigheters beslut i frågan och återkommer i ärendet då situationen är klarlagd. 


I höst fyller Brf Gennakern 5 år dvs det var 5 år sedan Brf Gennakern köpte fastigheten av Skanska. Det blir alltså fråga om en garantibesiktning – 5-årsbesiktningen- en viktig händelse i höst för föreningen. Då måste alla fel och brister upp på bordet då det är sista möjligheten att hålla Skanska ansvarig för eventuella fel och brister. Med anledning av detta uppmanar vi alla medlemmar att rapportera in till styrelsen via besiktning@gennakern.se om sådana fel och brister som kvarstår i resp lägenhet eller i fastigheten i övrigt. Rapportera allt som kvarstår även om det har rapporterats tidigare. 


Vi har vid vissa element i lägenheterna luftintag (Easy-Vent) med filter. Föreningen tillhandahöll filter för byte för c:a 2 år sedan. Det har visat sig att filterna smutsas ner på en mycket begränsad del i underkant och att man därför kan ta upp filtret, vrida det 180 grader och sätta ner det igen i stället för att sätta dit ett nytt filter. Alla medlemmar uppmanas att återanvända filterna på detta sätt. Föreningen kommer inte att tillhandahålla några nya filter. 


På föreningens hemsida finns nu en in- och utflyttningsguide som kan vara till nytta. 


Den som är garageansvarig i föreningen är Stan Jankowski. Alla ärenden rörande parkeringsplatser och annat som gäller garaget avhandlas med Stan via garage@gennakern.se


Som alla vet har vi samlat all sophantering och återvinning till återvinningsrummet på Vaktgatan. Soprummet på gården har nu blivit ett förråd för bl.a. trädgårdsredskap. Soprummet på gården benämns numera gårdshuset. I gårdshuset finns också föreningens bibliotek; där kan man placera och låna böcker efter behag. 


Föreningen har på sistone varit förskonad från inbrott men det är viktigt att vi medlemmar hela tiden är alerta och kontrollerar entrédörrarna så att de går i lås ordentligt! 


Föreningen bjuder in alla medlemmar till ”vårröj” söndagen 16 april kl 14 – 16. Då träffas vi över en kopp kaffe och pysslar lite med hus och trädgård. Det kan bli fråga om lite städning, ogräsrensning etc, så oöm klädsel är att föredra. 


Föreningens årsstämma kommer att hållas onsdagen 3 maj kl 18. Lokal meddelas senare. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före stämman. 


Som sagt, nu ser vi fram emot ljusare och varmare tider och eftersom den meteorologiska våren tycks vara här i det närmaste så dristar vi oss till att önska en skön vår! 


Styrelsen för Brf Gennakern på Limhamn

Brev från Styrelsen Brf Gennakern

December 2022

Limhamn 2022-12-20Kära medlemmar


Hösten har nu övergått i vinter och det är i skrivande stund onödigt bistert ute. Trots detta har vi det varmt och ombonat inne i vår fastighet; faktiskt lite för varmt i många lägenheter. Vi har noterat att många lägenheter har temperaturer på mellan 21 och 23 grader medan andra har lägre temperaturer.

Riktvärdet för innetemperaturen i våra lägenheter är max 21 grader mätt mitt i rummet på betryggande avstånd från fönster. Temperaturen kan gärna vara lägre generellt och speciellt i sovrum och andra rum där man inte vistas så mycket.


Ju lägre temperatur vi kan hålla i våra lägenheter desto lägre energiåtgång. Vi vet alla vid det här laget att 1 grads sänkning av temperaturen ger en energibesparing på c:a 5%.

Eftersom trimmning av värmesystemet är en komplicerad och kostsam procedur och i ett nytt system som vårt en tveksam åtgärd för tillfället med tanke på förbättringspotentialen, så uppmanas alla medlemmar att själva reglera sina element med termostatventilerna så att temperaturen i lägenheten hålls vid maximalt 21 grader och gärna lägre!

Termostatventilerna uppträder inte alltid som de förmodas göra; ibland kan en liten ändring av ventilen resultera i en stor temperaturändring och ibland en mindre. OBS det tar tid innan ändringar märks, helst små justeringar med något dygn emellan. Man får prova sig fram och bli ”vän” med sina ventiler. Det är bra att motionera ventilerna ibland genom att vrida några gånger mellan min och max.

De som upplever problem med att få ner temperaturen i sin lägenhet till 21 grader eller lägre vänligen meddela styrelsen via kontaktmail.

Ibland kan elementen behöva luftas och det är upp till varje medlem att sköta den detaljen. Speciellt de som bor i de översta etagen kan behöva lufta elementen mer frekvent.


Som nämndes i förra informationsbrevet arbetar en energispargrupp med att reducera fastighetens energiförbrukning och förutom de vidtagna åtgärderna som beskrevs i brevet har nu också alla elementen i källare ställts på ”frostfriläget”. Alla ombedes respektera detta läge och inte ändra denna inställning.


I tur står nu en reviderad inställning av alla belysningsarmaturer i trapphus, källare och garage.

Beroende på var armaturerna är lokaliserade kommer justeringar att göras avseende frånslagstid och aktivering av dagsljussensor. Den totala installerade belysningseffekten är 13,5 kw och en inte obetydlig besparing förutses. 

Energispargruppen fortsätter sitt arbete liksom även solcellsgruppen. Av 7 offertförfrågningar har 2 avböjt att lämna offert på solcellsinstallationen i vår fastighet med motivationen att projektet är för litet och att man inte gör installationer på papptak. Solcellsmarknaden är överhettad och upphandlingar och leveranstider är osedvanligt långa. Solcellsgruppen arbetar dock vidare.


Vår fastighet är mycket väl ljudisolerad. Trots detta tycks störande ljud från grannar från fall till fall  upplevas av medlemmar på kvällstid. Vi har ju alla uppmanats av energimyndigheter att sköta våra energislukande aktiviteter såsom tvätt och disk på kvälls- eller nattetid och det skall vi fortsätta med så länge som aktiviteten inte är speciellt ljudalstrande såsom t.ex. torktumling med tennisbollar etc.


Föreningen har hemsökts av inbrottstjuvar som stulit cyklar. I anslutning till stölderna har skador på fastigheten åsamkats. Allt detta är mycket frustrerande och orsakar onödigt lidande och extra kostnader. Vi har ett skalskydd som tjuvarna kortsluter genom att slinka in i samband med ut- eller inpassage av medlemmar och sabotera dörrarnas låsfunktion. De återkommer senare under natten och tar sig in i fastigheten. Ut tar man sig lätt när man väl är inne i fastigheten. Att ta sig ut lätt är ett myndighetskrav (utrymningsväg) och där kan vi inte göra något. Däremot finns många olika förslag på hur vi kan försvara oss från inbrottstjuvar på andra sätt.

Styrelsen arbetar nu på att sammanställa inbrottsdämpande förslag från styrelse och medlemmar och  därefter konkludera och etablera en åtgärdsplan med syfte att förhindra/försvåra inbrott.

Inbrottsdämpande förslag från medlemmar emottages tacksamt på styrelsens kontaktmail.

Styrelsen påminner om att i källargångar och andra allmänna utrymmen är det inte tillåtet att förvara tillhörigheter liksom det inte är tillåtet att förvara saker på kabelstegar, rör etc i förråden.


Vi får hoppas att vi inte drabbas av elavstängningar i vinter. Bra att veta är att vid elavbrott så fungerar våra taggar till entréerna; det finns batteri back-up.


Den första snöröjningen för säsongen har genomförts och den tidigare informationen om att innergården inte snöröjes avser joursnöröjning. Vår fastighetsförvaltare HSB sköter snöröjning där på dagtid såsom tidigare.


Det lackas mot jul och det står inte på förrän självaste dopparedagen är här och snart ett nytt år.  Det kan bli en tuff vinter med höga el- och räntekostnader men som tröst sitter vi alla i samma båt och vi kommer att klara biffen!


Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!


Limhamn 2022-12-20


Styrelsen för Brf Gennakern på Limhamn

Brev från Styrelsen Brf Gennakern

November 2022

Limhamn 2022-11-15


Kära medlemmar

Hösten har gjort sitt intåg, inflationen är hög liksom även elkostnader och räntor. Det är bara att bita ihop

och gilla läget. Vi i styrelsen arbetar oförtrutet vidare och nedan följer ett antal punkter som vi hoppas kan

lysa upp tillvaron trots de lite bistra tiderna:

Årsavgiften kommer att från årsskiftet 2022/2023 att höjas med 4%. Denna förhållandevis låga

avgiftshöjning i dessa tider har möjliggjorts tack vare föreningens goda ekonomiska situation som är

betydligt bättre än den ekonomiska plan som etablerades vid föreningens start 2018. Den goda

ekonomiska situationen föreligger tack vare bl.a. det gynnsamma ränteläget 2018 – 2021, utförd extra

amortering och reducering av vissa driftskostnader. För fortsättningen är ambitionen att jobba vidare med

åtgärder som förbättrar föreningens ekonomi och som alltid beaktar fastighetens och medlemmars väl.


Sedan en tid tillbaka har föreningen etablerat en energispargrupp med syfte att på ett realistiskt sätt

reducera fastighetens energiförbrukning.

Såsom tidigare meddelats har hissarnas gångschema ändrats så att hissarna inte onödigtvis alltid återgår

till läget på källarplanet.

Värmefläkten i nedfarten till garaget, med syfte att hålla rampen isfri, har nu en lägre starttemperatur än

tidigare.

Elementen i trapphusen är nu ställda på ”frostfriläget” vilket skall motsvara en temperatur på c:a 15

grader. Alla medlemmar ombedes respektera detta läge och inte ändra denna inställning.

Andra potentiella åtgärder är under utredning såsom optimering av frånluftsfläktar och

frånluftsvärmepumpar, optimering av värmetillförsel till radiatorer i lägenheter och belysning.


En solcellsgrupp har också etablerats med syfte att installera solceller på fastighetens tak under

förutsättning att detta blir förmånligt för föreningen. För stunden pågår inhämtande av offerter från ett

antal tillfrågade leverantörer. Idag är leveranstiderna långa och i bästa fall kan detta projekt realiseras

tidigast i slutet av nästa år. Tentativt kan en solcellsanläggning på föreningens tak generera omkring 50

kw och 50.000 kwh per år.


Ett avtal gällande upplåtande av plats för mobilmast på tak på Vaktgatan är på gång. Avtalet är på 20 år

och ger en årlig intäkt till föreningen på 25.000 kr/år.


Vid tillfällen har stopp i avloppet förekommit i lägenheter och akuta insatser av spolbil har erfordrats för

att lösa problemet. Varje sådan utryckning av spolbil är kostsam och det skall klargöras att i det fall

medlem har orsakat stoppet är också medlem ansvarig för kostnaden för spolbilen. Kan det påvisas att

stoppet i avloppet är lokaliserat till område inom lägenhetens begränsningslinjer eller att andra upptäckter

gjorts som är hänförliga till aktuell lägenhet är det lägenhetsinnehavaren som ansvarar för kostnaden för

spolbilen.


Som alla vet debiteras varmvatten efter förbrukning till varje medlem. Då fjärrvärmekostnaden ökat

kommer som en följd av detta debiteringen av varmvatten att öka till 90 kr/m3 fr.o.m. årsskiftet.


I vinter, liksom tidigare vintrar kommer vi att anlita entreprenör för snöröjning och halkbekämpning.

Avtalet löper under perioden dec 2022 – mars 2023. För att reducera kostnaden kommer föreningen att

snöröja och halkbekämpa som tidigare med undantag för innergården. Förbindelsen mellan Vaktgatan och

Glasbrukskajen kommer dock självfallet att snöröjas och halkbekämpas.


Söndagen 27 november kl 14 – 15 är alla medlemmar välkomna på glögg och pepparkakor på gården.


Varma hösthälsningar


Styrelsen brf Gennakern


Brev från Styrelsen Brf Gennakern

September 2022

Kära medlemmar!

 

Höstdagjämningen har inträffat och här följer några notiser för årstiden.

 

Stormy weather ?

Vi har redan haft några riktigt blåsiga dagar, mer och fler kan det bli. Vill därför passa på och påminna om att förankra eller ta bort lösa föremål från balkonger och altaner innan Höststormen kommer.

 

Laddning av elbilar

De nya laddningsplatserna är i funktion och omfördelning av platser är i gång så att de som önskar kan få en laddplats. Berörda meddelas per mejl.  Laddning kan startas antingen med personligt RFID-kort från E.ON eller via mobiltelefon. Just nu finns det obokade laddplatser och styrelsen kommer att bevaka beläggningen för att starta nästa etapp med ambitionen att väntetid för ny laddplats inte ska bli orimligt lång.

 

Hantering av avfall och återvinningsmaterial

Som ni noterat har föreningen samlat all sop- och återvinningshantering till utrymmet på Vaktgatan.

Utrymmet avser fungera i enlighet med synpunkter som framkom vid senaste föreningsstämma inklusive ett sorteringsbord.

 

Anledningen till att samla all sop- och återvinningshantering till Vaktgatan är främst av kostnadsbesparingsskäl men också ett bidrag till förbättrad miljö.

 

Den nya uppsättningen med färre sopkärl skall fungera bra baserat på uppföljning av sopkärlen under längre tid. Dock kan situationer uppkomma då det blir trångt eller fullt i sopkärlen innan tömningsdags.

 

Stora krav på oss medlemmar kommer att ställas med avseende på hanteringen av sopor och återvinningsprodukter för att allt skall fungera friktionsfritt. Sålunda skall varje medlem iakttaga bl.a. följande:

 

- alla kartonger, papp etc skall ovillkorligen plattas till och placeras i kärlen så att utrymmet utnyttjas optimalt utan onödiga luftfickor.

- alla plastpåsar med plastinnehåll och restavfall skall tryckas ihop innan de tillsluts för att minimera luftinnehåll.

- då nivån i sopkärl börjar komma upp lite högre så att man kan nå ytan kan man trycka ner sin soppåse något när den placeras i sopkärlet.

- om man noterar att ett kärl är fullt och inte rymmer mer får man vänta med att kasta sitt avfall tills kärlet är tömt.

Som vanligt vill vi be er att tänka över vad ni slänger i vilken tunna, ingen plast i tunnan för matavfall och inga saker i återvinningsrummet som inte hör dit, kör själv till Ollebo med t.ex. elektronikskrot.

 

Kärlen töms enligt följande:

 

Mat- och restavfall,                  varje vecka tisdagar och fredagar

pappersförpackningar,             varje vecka tisdagar och fredagar

plastförpackningar,                   varje vecka tisdagar

färgat glas,                                  jämn vecka torsdagar

ofärgat glas,                               jämn vecka tisdagar

tidningar,                                     varje vecka torsdagar                                                                                                       

metallförpackningar,                jämn vecka torsdagar

 

 

Energibesparing

Styrelsen har tillsatt en grupp som skall se över fastighetens energiförbrukning och vidtaga åtgärder för att minimera energiförbrukningen. Några åtgärder är redan beslutade t.ex. så kommer hissarna inom kort att bli kvar på den våning de åker till och inte med automatik åka ner till källarplanet. Dessutom kommer hissbelysningen att vara släckt då hissen inte brukas.

Ännu mer el sparas om vi gå och låter hissarna vila.

 

Styrelsen mottager tacksamt förslag från medlemmar på energibesparande åtgärder.

 

Kvarglömda effekter

Styrelsen påminner om att garageplatser bara är till för fordon och inte förvaring av brandfarlig spolarvätska, hjul, kassar, lådor etc. Se policyn på hemsidan.

Likaså vill vi påminna om att trapporna ska hållas fria från alla föremål som dörrmattor, cyklar etc. Det är både för vår säkerhet vid en eventuell utrymning och för att städning ska kunna ske enligt avtal.

Den som behöver ställa prylar och pinaler kortvarigt i allmänna källarutrymmen ska tänka på att det ska vara just kortvarigt, dvs någon dag, och att märka dessa prylar och pinaler med namn, telefonnummer och lägenhetsnummer så att kontakt kan tas om akut behov uppstår. För den som renoverar och behöver sätta undan sina saker mer än en enstaka dag så finns möjlighet att kontakta styrelsen för att bli anvisad ett tidsbegränsat förrådsutrymme.

 

Rensning av övergivna cyklar – etapp 2

Den 1 oktober kommer de cyklar som fortfarande är markerade med röd/vit varningstejp att flyttas från våra cykelställ till ett förvaringsrum på Vaktgatan 10. Ägarna till dessa cyklar har då haft två månader på sig att ta bort markeringen, med hänvisning till utskick från 2022-07-15 ”Rensning av övergivna cyklar i Brf Gennakern”. Cyklarna som flyttas kommer förvaras av föreningen i 6 månader. Därefter bestämmer vi vad som sker med dem. Det rör sig om åtta cyklar, vilka du kan se här: https://www.gennakern.se/2019. Om någon av dessa cyklar tillhör dig ber vi dig att kontakta styrelsen snarast på kontakt@gennakern.se.

 

Städat mingel

Föreningen välkomnar alla medlemmar att deltaga i en städdag söndagen 9 oktober kl 14 - 16. Första timmen ägnar vi som har lust att göra en insats för trivseln oss åt städarbete framför allt exteriört på fastigheten och andra timmen blir det kaffe/te med dopp. Umgås gör vi hela tiden. Bra om ändamålsenlig klädsel bärs och ta gärna med arbets/plasthandskar. Samling vid miljöhuset på gården. Hjärtligt välkomna!

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i Brf Gennakern


Brev från Styrelsen Brf Gennakern

Augusti 2022

Kära medlemmar,


Vi går nu in i sommarens andra hälft och med den kommer här föreningens första informationsbrev sedan årsstämman. Den nya styrelsen har lyckats genomföra ett möte varje månad trots semestertider och resor. På årsstämman diskuterades platsbristen i våra cykelställ. Därför har vi nu markerat alla cyklar i föreningen som ser övergivna ut med röd/vit tejp. Om du använder din cykel så är det bara att ta bort tejpen så låter vi den vara. Annars kommer den att flyttas till ny förvaring inom föreningen den 1 oktober. Vi hoppas att detta kan leda till mer utrymme för de cyklar som används.

 

Arbetet med 21 nya laddplatser börjar närma sig. Planerad start för installation är redan vecka 33. Mer information om utbyggnaden och hur den kortsiktigt påverkar de som idag har parkeringsplats 1-21 kommer att kommuniceras i ett separat utskick.

 

Inom någon vecka kommer matavfall och restavfall flyttas från soprummet på gården till återvinningsrummet. Dispositionen av kärl i återvinningsrummet blir i linje med vad som diskuterades i anslutning till stämman tidigare i år d.v.s. bra åtkomst för tillträde och öppning. Ett sorteringsbord kommer också att rymmas. Exakt datum för flytten till återvinningsrummet kan ej anges idag, men var beredda på att detta snart kommer att ske. Mer information i ärendet kommer senare.

 

Vi har även gjort ändringar i hur ni kommer i kontakt med styrelsen. I ett led att effektivisera meddelandehanteringen avseende e-post har styrelsen beslutat att ändra e-post till kontakt@gennakern.se. Kontaktformuläret på hemsidan är därmed borttaget. Det nya systemet är redan i drift och meddelande skickade till den gamla adressen kommer att skickas vidare till den nya av styrelsen initialt. Vi är således tacksamma om ni i framtiden skickar alla förfrågningar till den nya kontakt adressen. 

 

Föreningens hemsida har fått ett välkomnande ansiktslyft med en egen logga och ett helt nytt galleri. Styrelsen vill även passa på att påminna om att föreningens hemsida, www.gennakern.se, innehåller relevant information och policys för föreningen.

 

Vi önskar alla en fortsatt bra sommar och alla semesterfirare härligt väder.

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i Brf Gennakern

Brev från Styrelsen Brf Gennakern

Mars 2022

Kära medlemmar,


Vardagen är igång med full fart och efter en helg med härligt solsken så börjar det absolut kännas som att våren närmar sig. Vi går mot ljusare tider, där fågelkvitter och båtaktivitet på Sjöstaden skvallrar om att våren är på ingång. Samtidigt som mörka moln i öst delvis skymmer vår iver. 


Arbetet i föreningen fortsätter framåt i stadig takt och en av utmaningarna under det gångna månaderna har varit de kraftigt stigande och varierande elpriserna. Styrelsen har sett över faktureringen och skapat nya rutiner för att hantera förändringen. Som medlem kommer man märka detta på två sätt. Dels kommer det ske en extra debitering på nästa faktura från Nabo för perioden Juni - Nov 2021. Detta då de fakturerade snittpriset inte täcker de faktiska kostnaderna. Extra debiteringen kommer att vara individuellt per hushåll baserat på förbrukning. För vissa hushåll handlar det om några hundralappar medan en del med högre förbrukning landar på närmare 1500 kr (i snitt 500:- per hushåll). 


Framåt kommer styrelsen även att löpande justera kostnaden per kWh på kvartalsbasis för att kompensera för variationer och eventuella över- eller underskott som uppkommer. Debiteringen för perioden Dec 21  - Feb 22 kommer även den på nästa faktura från Nabo. Där är priset per kWh justerats upp med strax över 100%, man skall alltså räkna med en fördubblad kostnad för den perioden. Har du funderingar kring debiteringen är du välkommen att kontakta styrelsen via formuläret på vår hemsida.   


En annan stort punkt är det fortsatta arbetet efter tvåårsbesiktningen där Skanska meddelat att de besökt alla lägenheter med åtgärdspunkter i besiktningsprotokollet. I samband med tvåårsbesiktningen har Skanska även stängt portalen, vill man ha kontakt med Skanska gällande något besiktningsärende gör man det på nyahem.kundtjanst@skanska.se eller 020 310 310. Bland annat vet vi att det finns de som upplever att det är kallt i lägenheten. För detta gäller det att först själv logga temperaturen under någon vecka, innan Skanska kan ta upp ärendet. Detta gör man genom att ställa en termometer minst två meter från fönster och ytterväggar och sedan läsa av den regelbundet ett par gånger om dagen.


Gällande den fukt och vattensamling som uppkommit i källaren vid ett par tillfällen så har Skanska genom en specialfirma utfört åtgärder för att täta mellan golv och vägg på de ställen som misstänks vara punkter för läckage. Samma specialfirma kommer under mars/april att göra en omfattande tätning längs fastighetens västra och södra yttervägg i källare och garage. Berörda medlemmar informeras separat. 


Vi kan även passa på att informera lite kring garantier. Våra låscylindrar på ytterdörren till lägenheten behöver smörjas regelbundet med en speciell låsolja godkänd utav just denna leverantören. Representanter från styrelsen har varit runt och sprutat låsolja i samtliga cylindrar under vecka 7 så detta är nu åtgärdat. Då vi hört talas om en del problem kring vitvaror vill vi även passa på att påminna om att det är 5 års garanti på samtliga vitvaror, mer information kring detta hittar ni i bopärmen.


Gällande det pågående arbetet med laddplatser kan vi meddela att förhandlingarna är i sitt slutskede, men är ännu inte i mål då leverantören bytte ansvarig säljare i ett sent skede. Information följer när avtal är på plats.


En punkt som vi tyvärr aldrig riktigt kommer ifrån är ordningen i våra miljörum. Det finns många som lägger ner möda på att försöka hålla i ordning för att hålla det trevligt i miljörummen. Allra mest gör de eldsjälar i trivselgruppen som ställer i ordning och sorterar sådant som hamnat fel. För att försäkra oss om att ingen saknar information om hur man skall källsortera och vad man slänger var har styrelsen även delat ut informationsblad från VASyd. Trots dessa ansträngningar finns det fortfarande individer som tar sig friheten att ställa ned grovsopor, slänga elektronik bland lamporna eller bara slänga en osorterad hög i närmaste tunna… Vi blir uppriktigt både trötta och ledsna.


I samband med ett VMA larm uppkom en fråga kring vad man kan göra för att minska luftflödet till lägenheten utifrån. De tips vi har är dels att det finns ett spjäll man kan köpa till och montera under elementen (länk här) för att minska luftflödet. Men då ventilerna inte går att stänga helt så får man i nödläge täta själv, t.ex genom att lägga ned en handduk vid filtret som sitter bakom elementen.


Cykelpoolen är ett populärt inslag i föreningen, där fler och fler verkar dra nytta av att ha dem tillgängliga. Detta såg vi inte minst under de blåsiga och blöta vintermånaderna där de nyinköpta kapellen användes flitigt. För att försäkra att vi över tid kan ha och driva en cykelpool inom föreningen har det skett en översyn av finansieringen. Målsättningen är att cykelpoolen skall bära delar av sina egna kostnader, det vill säga att avgiften för cyklarna räcker för att täcka delar av de kostnader som uppkommer så de inte belastar övriga föreningen. Av den anledningen kommer det att ske en höjning av timkostnaden för att hyra lådcyklarna till 15 kr per timme.


Det är många i vårt närområde som på olika sätt engagerar sig för olika frågor i vår närmiljö, tillsammans med närliggande föreningar finns det ett engagemang för att på olika sätt verka för intressen som rör oss som bor här. Ett forum för detta är Malmö Initiativet, där Malmö stads medborgare kan tycka till om olika förslag som publiceras. Om ni går in på länken här och söker på nyckelord som Ön, Limhamns sjöstad eller Glasbrukskajen så hittar ni initiativ som rör vårt närområde.


Med det sagt hoppas vi att alla har haft en bra start på året och att våren för med sig kraft till nya spännande projekt och utmaningar. 


Varma hälsningar

Styrelsen Brf Gennakern

Brev från Styrelsen Brf Gennakern

December 2021

Kära medlemmar,


Året går med rask takt mot sitt slut, de dekorativa pumporna som prydde vår innergård kring halloween har städats bort och i nästan alla fönster kan man nu istället se att julbelysningen har kommit upp. 


Årstiden bjuder ju dock på en del otrevligheter i form av stora regnmängder, vilket har resulterat i vatten i en del källarförråd. Mer om det längre ned.


Nu på Söndag (den 5:e December) skålar vi in Julen med ett härligt glöggmingel. Sista anmälningsdagen är idag (den 3:e), så för de som ännu inte anmält sig så finns det fortfarande en chans. Anmäler sig gör man här.


För styrelsen betyder slutet på året att det återigen varit dags för ett av styrelsens viktigaste uppdrag, att sätta budgeten för 2022.


Föreningens ekonomi är fortsatt god och stabil, med fortsatt gynnsamma räntor. Men som nybildad förening är lånegraden väldigt hög, samtidigt som vi måste tänka långsiktigt och redan nu börja ta höjd för de underhållskostnader som kommer att komma framåt. Med bakgrund av detta har styrelsen även i år valt att höja avgifterna för både bostad och garage med 2% i enlighet med den ekonomiska planen. 


De som är lite “om sig och kring sig” har säkert noterat den mycket heta debatten om elpriserna i södra Sverige. För föreningen skapar de ökande elpriserna en osäkerhet i budgetarbetet. För att möta denna osäkerheten har styrelsen valt att öka priserna för el och vatten för att matcha de ökade utgifterna. Men även att öka eldebiteringen för hushåll med 10% för att ta höjd för ytterligare prisökningar under året.  


Till det positiva med budgetarbetet hör att vi kan meddela att föreningen kommer att göra en extra amortering om 1Mkr som ett första steg i att sänka den höga belåningsgraden.


På tal om ekonomi så har det nog inte undgått någon att föreningens ekonomiska förvaltare, Bonea, har genomgått en större förändring och heter idag Nabo. Som medlemmar har vi boende fått tillgång till en ny portal och nya betalrutiner. Övergången och information har varit bristfällig, inte bara till medlemmar utan även till styrelsen. Men vi ser samtidigt hur det ständigt sker förbättringar av de nya rutinerna. Styrelsen har meddelat Nabo vår initiala besvikelse och att vi framåt hoppas att Nabo återgår till att vara den stabila och trygga partner vi tidigare haft med Bonea. 


En detalj i portalen som inte framgått så tydligt i informationen är att man måste “Växla roll” till Skanska Sverige AB för att hitta fakturor för garageplats.Den senaste tiden har det hänt mycket för att öka trivseln i våra gemensamma ytor. Inte minst genom trädgårdsgruppen, som köpt in redskap och hjälper till att hålla rabatter och andra utrymmen i ordning. Stort tack till alla er som engagerar er! 


Golven i miljörummen har även fått ny ytbeläggning, vilket inte bara förbättrar utseendet men även lukten. Inte minst i miljörummet på gården.


En återkommande punkt på mötena är expansionen av nya laddplatser för elbilar. Tyvärr har den rådande komponent-bristen resulterat i att leverantörerna inte kunnat leverera inom tidsramen för bidraget från naturvårdsverket, vilket resulterat i att föreningen har behövt göra en ny ansökan. Den nya ansökan är beviljad och vi jobbar nu på att säkerställa med leverantörerna att de kan leverera inom den nya tidsramen. Vi återkommer med datum för installation när vi får klara besked från underleverantören.


Den senaste tiden har ju, som vi alla märkt, Skanska jobbat för att åtgärda fel från 2-årsbesiktningen. Till det positiva hör att Skanska i stadig takt åtgärdar de brister som registrerats och för många verkar åtgärderna utföras som de ska. Men koordinationen mellan underleverantörerna är inte alltid perfekt, något vi alla fick erfara när Assemblin tyvärr fick ställa in planerat arbete på port-telefonerna då de inte fått rätt instruktioner från leverantören. Vi kan doch nu med glädje meddela att samtliga lägenheter är åtgärdade. Stort tack till alla som har anpassat sina scheman för att kunna släppa in Assemblin. Om någon fortfarande har problem med sin port-telefon kan man anmäla det här.


En annan fråga med Skanska gäller den fukt som upptäcktes i vissa källarförråd. Något som blivit aktuellt igen med tanke på de senaste dagarnas nederbörd som resulterat i att det läckt in vatten i en del förråd på Vaktgatan 10. Både HSB och Skanska har varit inkopplade för att vidta akuta åtgärder. Det sker samtidigt en löpande dialog med Skanska med ambitionen att förstå bakomliggande orsak och hur det åtgärdas. Vi vill återigen uppmuntra samtliga medlemmar att dokumentera om man upptäcker fukt, skicka in en bild och tillsammans med var och när fukten påträffades till besiktning@gennakern.se.


En del medlemmar har varit proaktiva kring fukt i källarutrymmet och försett golvet med golvplattor i plast. Mycket viktigt att tänka på är dock att ett sådant golv måste vara anpassat för fukt, alltså ordentligt luftigt. Man kan absolut INTE använda täta golvplattor eller mattor, då dessa håller kvar fukten och det bildas mögel. De som har mattor eller täta golv i förrådet behöver omedelbart ta bort dessa.


Avslutligsvis kan vi berätta för de som är flitiga användare av föreningens cykelpool att det beställts hem kapell till lådcyklarna. Detta för att underlätta användning i lite ruggigare väderförhållande. Det är ju den tiden på året helt enkelt.


Med det vill vi önska alla en riktigt god jul!


Hälsningar

Styrelsen Brf Gennakern

Brev från Styrelsen Brf Gennakern

September 2021

Kära medlemmar, det är tid för en uppdatering efter sommaren. Hoppas alla kunnat njuta av det sommaren haft att bjuda på. 

Vi vill börja med att tacka för en härlig korvgrillning, mycket trevligt att få tillfälle att träffa sina grannar och riktigt roligt att så många hade möjlighet att vara med. Ett speciellt tack till de som valt att engagera sig i föreningens nybildade Trivsel- och Trädgårdsgrupp. Gruppen har tagit på sig diverse sysslor för att se till att vår utemiljö blir ännu trivsammare. Är man intresserad av att engagera sig kan man ta kontakt med Gloria Persson på glopersson@gmail.com.

Sommaren bjöd tyvärr på lite för mycket av det goda och många fick beklagligtvis vatten/fukt i sina källarförråd. Torkning som pågått den senaste tiden har lyckats och nu återstår att komma till rätta med en undersökning om var läckage har uppstått och vad som kan göras åt det. De som fått skador, glöm inte att anmäla till ert försäkringsbolag för eventuella ersättningskrav. 

I samband med inspektionsrundor konstaterades det att i somliga källarförråd ligger saker på eller mot de rör som korsar en del förråd. Vi vill från styrelsen be er att omgående flytta dessa saker så att vi inte i längden riskerar fler källor till läckage eller dålig funktion.

Vi har även noterat att en del förvarar saker på sin parkeringsplats. Det framgår tydligt i avtalet att parkeringen endast är avsedd för bilar, så vänligen flytta övrigt bråte omgående. 

En stor eloge till alla de som viker ihop och delar sina kartonger vilket ger plats till fler kartonger i sopkärlen. Samtidigt vill vi uppmana det fåtal som lägger tid på att skala av adresslappar att istället lägga tiden på att minimera kartongens storlek innan den läggs i kärlet.

Separera papp och plast. Vi noterar kartonger med plastemballage i kärlen för kartongåtervinning. Detta medför att vi riskerar utebliven hämtning eller extra avgifter för dålig sortering. Håll isär de olika materialen.

Alltså, inga plastpåsar för organiska sopor i de bruna sopkärlen. Papperspåsar enbart!

Spindelsanering kommer att utföras på de allmänna ytorna. Även den nybildade Trivsel- och Trädgårdsgruppen engagerar sig i detta.Fönsterbleck får dock respektive bostadsrättshavare själv rengöra.

Som många har märkt så har trädgårdsskötseln skärpts till och dåliga/döda växter håller på att ersättas. Inventering har skett i  augusti och plantering skall ske under september.

Som några av er redan märkt så har Skanska nu börjat boka tider för åtgärder efter besiktning. Arbetet kommer att göras under hösten och Skanska är angelägna att släcka öppna ärenden.

Sköt om er och måtte hälsan frodas.


Varma Hälsningar

Styrelsen Brf Gennakern

Brev från Styrelsen Brf Gennakern

Juni 2021

Kära medlemmar,


Sommaren är här med full kraft, den där härliga tiden då många av oss tycker att det är som bäst att bo som vi gör. Med havet som närmsta granne och både ett och två trevliga glasställen inom lagom promenadavstånd.


Med sommaren framför oss är vi nog många med en förhoppning om att det är ljusnar även på pandemi-fronten. Läget inför hösten är fortsatt ovisst och det är viktigt att fortsätta följa de gällande restriktionerna, men under de närmaste månaderna är vi många som ser fram emot att återse nära och kära som man inte träffat på länge.


I styrelsen har vi efter årets stämma en något förändrad laguppställning med nya friska krafter som kommer in med Marie-Louise Moberg Andersen i rollen som kassör och Johan Karlsson som suppleant. Vi vill passa på att tacka Nicklas Nilsson för det gångna året som föreningens kassör, och även rikta ett speciellt tack till JO Sundström som haft en mycket betydande roll för föreningen under våra första år; inte minst i arbetet jämte Skanska.


En milstolpe i arbetet med Skanska är den 2-årsbesiktning som genomfördes under vecka 21. Vi vill tacka alla medlemmar för de förberedelser som gjorts i varje lägenhet och för att många var med och närvarade vid besiktningen för att påvisa de brister som uppkommit. Vi inväntar nu en åtgärdsplan från Skanska  och räknar med att åtgärderna skall kunna komma igång under hösten. Styrelsens Skanska-grupp kommer fortsätta jobba för att få så många fel som möjligt åtgärdade men vi får räkna med att en del fel som anmälts inte kommer att godtas som garantiärenden. Man ska komma ihåg att 2-årsbesiktningen egentligen bara kan ta upp sådant som hänt sedan slutbesiktningen i samband med inflyttningen.

Som det även belystes under stämman så pågår det ett arbete för att utöka antalet laddplatser för elbilar. Det är en hel del faktorer som behöver beaktas i detta arbete, men förhoppningen är att inom kort ha det underlag vi behöver för att ta beslut kring leverantör och under hösten gå vidare med denna kring inköp och installation.

Föreningen har även en del nya finesser, dels i form av den cykelpool som äntligen kommit igång och finns tillgänglig i föreningens garage. Mer information kring hur man registrerar sig och använder cykelpoolen hittar ni på föreningens hemsida (här). 

En annan ny finess är att vi är glada över att kunna informera alla medlemmar om en nystartad grupp på Facebook, BRF Gennakern på Limhamn. Denna grupp är en plats där alla medlemmar kan ses digitalt och diskutera allt möjligt som rör livet i Gennakern och Sjöstaden. Förhoppningen är att denna grupp kan bidra med att öka gemenskapen i föreningen ännu mer! För att alla medlemmar ska kunna känna sig trygga och aktivt vilja bidra till gruppens innehåll, ber vi alla att läsa och följa gruppens ordningsregler, vilka du ser när du ansöker om medlemskap till gruppen.

Brf Gennakern på Facebook: https://www.facebook.com/groups/4003622256426101

Vi kan även meddela att representanter från BRF Gennakern är med i ett gemensamt initiativ för samtliga föreningar med fastigheter i direkt anknytning till kajen. Detta med syfte att tillvarata föreningarnas intressen gällande livet längs kajen och att gemensamt bli en tyngre part gentemot kommunen och andra myndigheter. En av frågorna på agendan för gruppen är buskörande vattenskotrar. Som ett led i detta har kommunen beslutat att under sommaren stänga båtrampen på vaktgatan. Där står idag en skylt som ett första steg i väntan på en mer permanent lösning för att stänga av rampen. Vi som boende längs kajen kan hjälpa till på två sätt:


Innan vi önskar alla en trevlig sommar och lutar oss tillbaka i solstolarna så måste vi först dock tydligt påpeka ett ständigt återkommande problem. Nämligen den bristfälliga ordningen i föreningens miljörum. Vi är besvikna över den bristande respekt vissa uppvisar genom att ställa stora grovsopor direkt i miljörummen, lämna högar med ovikta kartonger eller helt enkelt ställa sopor vid sidan av. Det belastar föreningen ekonomiskt men bidrar även till en allmänt sämre bild av föreningen. Styrelsen har inget intresse av att jaga rätt på de som inte sköter sig, men om det inte blir en bättring så kan vi behöva utvärdera lösningar med övervakningskameror. Låt oss gemensamt hjälpas åt för att undvika ett sådant scenario.


Vi har även uppmärksammat att det är väldigt trångt i cykelställen i garaget och skulle vilja be samtliga att flytta cyklar som inte används aktivt. Under hösten kommer det även att genomföras en ny utrensning för att identifiera och flytta sådana cyklar. Mer om detta kommer i ett separat mail vid senare tillfälle.


Med det vill vi önska alla en riktigt härlig sommar och uppmuntra alla att ta till vara på dagarna och göra det mesta av denna ljusa årstid.


Med hjärtliga sommarhälsningar

Styrelsen Brf Gennakern


Brev från Styrelsen Brf Gennakern

Mars 2021

Kära medlemmar,


För många av oss är vardagen fortsatt mer begränsad än vanligt, trots det rullar veckorna på i stadig takt mot vad vi hoppas blir ljusare tider (i dubbel bemärkelse).


Även arbetet i styrelsen rullar på i stadig takt.


En av de större punkterna under årets första kvartal har varit utökningen av laddplatser för elbilar. Föreningen har sökt och fått beviljat bidrag för en utbyggnad om ytterligare ett 20-tal laddplatser. I nuläget samlas det in offerter för att jämföra ett antal leverantörer, varefter det finns en viss fördröjning innan leverans och installation. I nuläget räknar vi med att de nya platserna kommer vara på plats under hösten (September - Oktober).


En annan garage relaterad punkt är att en del medlemmar hört av sig kring att man upplever svårigheter med att öppna garageporten med fjärrkontroll. Enligt leverantören beror detta på störningar och de tipsar om att hålla inne knappen. Då sänder fjärrkontrollen signalen om-och-om igen och porten får fler möjligheter att plocka upp signalen på andra eller tredje försöket ifall den skulle missa det första. Det kan även vara en god idé att testa att byta batterierna i fjärrkontrollen ifall man inte gjort detta sedan inflytt. 


Ett annat signalrelaterat problem som har kommit upp vid ett par tillfällen gäller WIFI i de individuella lägenheterna. Vi vill påminna om att support av upplevda problem kring internetuppkopplingen måste begäras separat av varje enskild abonnemangsinnehavare (alltså av varje lägenhet separat). Det vi vet är att fastigheten har tjocka betongväggar och att det, tillsammans med det faktum att routern är placerad i en plåtlåda, stör täckningen. En del medlemmar har löst problemet med en så kallad WIFI-repeater eller ett mesh-nätverk. Nedan finns länkar från Kjell och Company som beskriver dessa lösningar. Notera dock att detta är åtgärder som varje lägenhet får utreda och avhjälpa på egen hand.


Hur funkar det? - Bättre täckning med repeater

Hur funkar det? - Mesh-system ger wifi-täckning överallt


Något annat som rullar på är föreningens relation till Skanska och vi hoppas att det inte undgått någon att det nya datumet för 2-årsbesiktning är under vecka 21 (24-28/5).


Utöver 2-årsbesiktningen finns det även en lista med brister som följs upp löpande. Som ett led i arbetet har Assa Abloy  åtagit sig byte av delar med flagnande ytskikt i garageporten, något som skett nu under veckan (Onsdagen den 17:e Mars). Vi hoppas även att den lådcykelpool som utlovades vid försäljningen skall kunna komma igång inom kort, mer information kring detta kommer i ett separat utskick vid uppstarten.


Det kommer även in en del klagomål kring ordningen i vår förening. Till det som varit på tal den senaste tiden hör:


Som vi nämnt tidigare så skall låsen till varje lägenhet smörjas med en speciell låsolja. Denna låsolja har köpts in av föreningen och vi kommer under vecka 12 gå runt och spraya lite i varje lås. I samband med detta kommer vi sätta en lapp vid entrén till trappuppgången för att meddela att detta har skett.  När ni ser lappen så ta gärna tillfället i akt att vrida runt ett par extra gånger, men se dock upp då det kan följa med lite olja ut när ni tar ut nyckeln igen.


I skrivande stund pågår förberedelserna inför årets föreningsstämma. I och med de nuvarande gällande restriktionerna kommer detta årets stämma att hållas helt digitalt. All information kring detta kommer att gå ut i samband med kallelsen. 


Vi hoppas innerligt att alla hittar sina sätt att göra det bästa av de rådande omständigheterna och att varje dag som går tar oss mot ljusare tider; med härliga vårdagar och ett gradvis mer normalt sätt att leva. Vi får hålla ut och ta oss dit ett steg i taget.


Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Gennakern Brev från Styrelsen Brf Gennakern

Dec 2020


Kära medlemmar,


Detta mycket märkliga år börjar närma sig sitt slut. Även om julen i år bjuder på mindre stök och trånga julbord än vanligt får vi hålla ut och hitta andra vägar. Kanske hämta hem en jultallrik från en trevlig krögare.  


För styrelsen har året präglats av onlinemöten med alla små tekniska bekymmer det kan medföra. Men på det stora hela har arbetet med föreningen ångat på med god fart även om de rådande förhållandena har förhindrat vissa delar.


Som vi nämnt i tidigare brev så har ett fokusområde sedan årsstämman varit garaget där det tillkommit både platser för MC, lådcyklar och samtidigt monterats upp fler cykelställ. Vart fordon har sin plats och man skall hålla sig till dessa platser. Det är självklart inte okej att till exempel parkera sin cykel framför en dörröppnare eller vid reparationsstället. Inom kort kommer även debitering för de nya MC platserna att sätta igång till en kostnad om 350kr/månad. 


Vi vill även tacka alla som medverkade i undersökningen kring laddplatser i garaget. Det finns helt klart ett ökande intresse vilket resulterat i att vi i nästa års budget tar höjd för att både förbättra befintliga laddplatser och samtidigt bygga ut med fler.


I övrigt har årets budgetarbete inte bjudit på några större överraskningar. Låga räntor fortsätter att gynna vår unga förening, något vi skall vara glada för under dessa första år. I arbetet med den ekonomiska förvaltningen av en förening jobbar man dock med långa tidshorisonter och vi kan inte komma ifrån att vi fortfarande är en ung och högt belånad förening. Med bakgrund av detta väljer styrelsen att även i år fortsätta följa den ekonomiska plan som ligger till grund för föreningen med en årlig avgiftshöjning på 2%.


Vi vill även ta tillfället i akt att prata lite kring det löpande underhållet.


Som en något för tidig julklapp planerar vi även att dela ut nya filter till friskluftsintagen (Acticon filter) till samtliga lägenheter under vecka 51. Information sitter upper vid hissarna i varje entre. Vänligen fäst en lapp på utsidan av ytterdörren där det står antalet filter som behövs till din lägenhet så ställer vi filter i anknytning till dörren.  


Notera att gamla filter sorteras som brännbart och kasseras bland hushållssopor i miljörummet på gården. 


Till de delar av styrelsearbetet som har påverkats av COVID hör att den planerade tvåårsbesiktningen blev inställd. Som nämns i den information som delades ut i samtliga brevinkast samt finns tillgänglig på hemsidan så påverkas inget gällande Skanskas femåriga garantiåtagande av detta. En ny vecka för tvåårsbesiktningen är bokad till vecka 15 nästa år. Mer detaljerad information kommer när det närmar sig.


Även de sista momenten i installationen av cykelpool för lådcyklar är i nuläget uppskjutna på grund av COVID. Vi återkommer kring detta när vi vet mer om slutförandet.


Att det går bra för näthandeln i COVID tider är något vi märker även i vår förening och vi har av den anledningen dubblat antalet tömning av papp under de närmaste månaderna. Trots detta fylls kärlen snabbt så vänligen var noga med att platta till era kartonger. 


Med det sagt vill vi passa på att önska all en riktigt god jul och i förlängningen även ett gott nytt år! 


Med varma vinterhälsningar

Styrelsen Brf GennakernBrev från Styrelsen Brf Gennakern

Sep 2020

Kära medlemmar,


Tiden går fort när man har roligt. Vi ber om ursäkt för ett längre uppehåll utan informationsbrev och utlovar en förbättring på den punkten.


Sedan stämman är det mycket som är i rörelse. 


En stor punkt på styrelsens agenda för detta året är 2-årsbesiktningen, information om detta kommer distribueras separat direkt i era postfack.


Utöver det har garaget varit en återkommande punkt på dagordningen där en ny arbetsgrupp bildats och aktivt jobbar på förbättringar.


En viktig punkt för arbetsgruppen är att förse garaget med uppmarkerade MC-platser. Dessa kommer att markeras upp så fort de sista frågetecknen rätats ut. Notera dock att det frammåt inte kommer vara tillåtet att parkera motorcyklar någon annanstans än på de uppmarkerade MC-platser, dessa kommer att hyras ut enligt ett kösystem precis som garagets bilplatser. Är man intresserad av att hyra en MC-plats kan man ta kontakt med styrelsen via formuläret på hemsidan (här). 


En annan viktig punk kring garaget är att utöka med antalet laddningsplatser för el-bilar. Styrelsen jobbar aktivt med att utvärdera olika alternativ och leverantörer och kommer återkomma kring detta när arbetet kommit längre.


Det har även beställts städning av garaget till måndagen 2020-10-12 kl 8:00 – 16:00


För att städningen ska bli effektiv så ska alla fordon, bilar, mc, cyklar etc vara ute ur garaget senast kl 07:45 den dagen.


En ytterligare punkt som kom upp på stämman var att det inte finns nog med cykelställ i garaget. I den frågan har styrelsen valt att agera på ett par sätt.


Som vi tidigare informerat är det även på gång med en cykelpool för lådcyklar som skall gå att hyra via en app. Något som utlovades av Skanska vid försäljningen. Det har dock visat sig att det mobilbaserade låssystemet kräver internetuppkoppling, något som är ett problem i vårt garage. Vi utvärderar just nu möjligheterna att sätta upp en accesspunkt för wifi för att lösa detta. Mer information kring cykelpoolen kommer att gå ut när arbetet är klart och cyklarna kan tas i bruk.Det har även inkommit frågeställningar kring att det är svårt att ha uppsikt över gående och cyklister när man kör upp ur garaget. Vi vill påminna om att man som bilist korsar både gång och cykelbana när man kör upp ur vårt garage. Både gående och cyklister har alltså företräde och som bilist måste man uppvisa största försiktighet.


Det börjar även bli dags att byta filter i våra lägenheter. Dessa finns på plats och kostnaden kommer att bäras gemensamt av föreningen. Vi återkommer med information kring hur dessa kommer att distribueras efter 2-årsbesiktningen som går av stapeln under vecka 45. 


Hoppas att ni alla har en trevlig Söndag!


Vi hörs snart igen.


Hälsningar

Styrelsen Brf Gennakern


Brev från Styrelsen Brf Gennakern

Maj 2020

Kära medlemmar,


Det är en mycket speciella tider vi lever i, något som påverkar oss alla på olika sätt. Men dagarna går och vi får hitta nya sätt för att få ihop vardagen.


De rådande förutsättningarna påverkar även föreningen och som tidigare informerats om genom hemsidan är styrelsen i full gång med att utvärdera olika alternativ kring hur vi kan genomföra stämman på ett säkert och lagenligt sätt i enlighet med relevanta myndigheters riktlinjer och tillfälliga lagförändringar. Detta är en mycket viktig punkt för föreningen och vi kommer därför återkomma inom kort med ett separat utskick med information kring stämman.


Om vi istället tittar till det mer vardagliga så noterar vi att det inkommer mycket klagomål kring den allmänna ordningen i vår förening. Vi vill därför uppmana all medlemmar att granska sina rutiner och försäkra sig om att man visar respekt för grannar, gemensamma ytor och fastigheten.


Klagomålen handlar bland annat om:


Med klagomålen avklarade kan vi vända oss till mer positiva nyheter. 


Ett nytt tillskott är att det numera finns en bokhylla i återvinningsrummet, tanken med denna är bokbyte. Ställ ned några böcker du själv inte är intresserad av längre och plocka på dig några som ser intressanta ut.


Arbetet med Skanska fortsätter och handlar nu mycket om att förbereda den tvåårsbesiktning som kommer att bli aktuell senare under året. Men Skanska jobbar även med att åtgärda en del av de brister som framkommit. Bland annat har Skanska lovat att leverera de lådcyklar som utlovades. Dessa tillsammans med pump, cykelstativ och verktyg kommer att installeras på vänster hand när man kommer ner från garageuppfarten och kommer vara tillgängliga för alla medlemmar.


Försommaren börjar göra sig påmind och i och med det även grillandet och den härliga doften av nygrillat. Vi vill påminna om de trivselregler som gäller för grillning som finns att läsa på https://www.gennakern.se/att-bo-p%C3%A5-gennakern/trivselregler. Speciellt viktigt är begränsningen av storlek på gasoltuber på max 5 liter på en inglasad balkong. Utöver de egna grillarna så finns det två gemensamma grillar på gården som är avsedda för kolgrillning. Användning av dessa är reserverat för medlemmar i föreningen och måste självklart ske med visad hänsyn till de närboende.


Vi hoppas innerligt att alla i vår förening har det bra under omständigheterna och har möjlighet att njuta av det allt vackrare vädret så gott det går.


Styrelsen Brf Gennakern

Meddelande från styrelsen

Mars 2020

Kära medlemmar,

 

Hoppas innerligt att ni alla är friska och har det bra under omständigheterna. Det är oroliga tider, något som påverkar oss alla på ett eller annat sätt. 

 

I utmanande tider är det viktigt att ställa upp för varandra och vi vill därför gå ut med frågan ifall det är någon i förening som behöver hjälp med inköp nu under en period då vardagen har blivit kraftigt begränsad för många. Om det är någon som är i behov av hjälp så vänligen kontakta Olivia Vranjes (070 940 3135) som samordnar detta. Lika så ifall någon har möjlighet att ställa upp för en granne genom att göra ett inköp, kontakta även då Olivia.

 

Även om de senaste veckorna handlat mycket om Corona så har arbetet med föreningen under årets första månader fortgått mycket bra. Till nyheterna hör policy beslut gällande andrahandsuthyrning, innergården samt extralås till ytterdörren. Samtliga texter finns publicerade på föreningens hemsida, gennakern.se

 

För att bryta den våg av stölder och andra tråkigheter som vi upplevde kring årsskiftet har åtgärder med både rondering och kameraövervakning vidtagits. Detta verkar ha haft effekt då inga rapporter om ytterligare stölder inkommit till styrelsen. Information kring kameraövervakningen och hantering av bildmaterial kan man ta del av på föreningens hemsida via länken här.

 

Samtal med Skanska fortgår löpande där en del punkter lämnas att hantera som en del av två-års besiktningen medan andra åtgärder görs direkt. Bland annat har motorn till garageporten bytts, med märkbart bättre resultat. Som ett led i arbetet med Skanska vill vi även meddela att Schindler kommer att reparera hissen på Vaktgatan 10 med start 30 mars. Det är omfattande reparationer och man räknar med att behöva upp emot 5 arbetsdagar för reparationen. Under perioden 30 mars till 3 april kommer alltså hissen att vara avstängd hela tiden och ej kunna användas!

Enligt överenskommelse med Schindler kan startdatumet 30 mars behöva uppskjutas till ett senare datum pga annat akut arbete. Detta kommer givetvis att meddelas så snart detta blir känt. För ev frågor kontakta kring detta kontakta Lars-Erik Alm, 070-2092886.

 

Innan vi avslutar detta utskick vill vi även göra en sträng påminnelse om att föreningen inte tillåter att ställa sopor utanför dörren, inte heller utanför ytterdörren. Sopor förvaras i lägenheten eller i miljörummet, något annat är helt enkelt inte acceptabelt.

 

Med det sagt vill vi be alla att ta hand om sig i dessa tider. Potentiellt är vi många som kommer spendera mycket tid i våra lägenheter så om vi blir uttråkade framåt våren så kan vi alltid göra som på vissa håll i Italien och sjunga tillsammans från balkongerna.

 

Med varma hälsningar

Styrelsen Brf Gennakern